Jaký je skutečný význam omega-3 nenasycených mastných kyselin pro lidské zdraví?

Potravinové doplňky se obecně vzato těší velké oblibě pacientů. Lidé totiž chtějí udělat něco dobrého pro svoje zdraví, ale nesmí jim to být nepříjemné. Potíž potravinových doplňků spočívá v tom, že jejich účinky jsou buď doloženy zpravidla jen v malých vědeckých studiích, nebo vycházejí pouze ze zkušeností s užíváním.

Potravinový doplněk se většinou opírá o dobrou reklamní kampaň a jeho úspěšnost zvyšuje i to, že funguje placebo efekt. Mezi nejčastěji užívané doplňky patří právě omega-3, dále přípravky s aloe vera, koenzymem Q10, antioxidanty, L-karnitin, lecitin, keratin, nebo kolostrum.

Polynenasycené mastné kyseliny začaly být zkoumány zhruba před třiceti lety, kdy dánští vědci Bang a Dyerberg popsali nízký výskyt chorob srdce a cév u eskymáků, kteří hodně jedli ryby. Podobné výsledky byly zaznamenány u indiánů na Aljašce a obyvatel přímořských oblastí Japonska.

„Obsah omega-3 záleží však na tom, o jaký jde druh ryby, v jakých podmínkách ryba žije nebo je chována a čím se živí,“ upozorňuje diabetolog profesor Zdeněk Rušavý z Interní kliniky FN v Plzni.

To, že konzumací ryb Češi příliš esenciálních kyselin nepřijímají, dokládají statistiky: zatímco průměrný občan EU zkonzumuje cca 11 kg ryb za rok, v Česku je to jen 5,5 kg na osobu a rok. Nejvíce ryb snědí tradičně Japonci, až 70 kg na osobu a rok. 

Léky a doplňky s omega-3

Jediným léčivým přípravkem s omega-3, který je schválen kromě USA také v EU, je Omacor (status léčivého přípravku znamená, že je ověřena nejen bezpečnost přípravku, ale také přítomnost správného množství účinné látky a léčivá účinnost přípravku; naproti tomu doplňky stravy takto kontrolovány nejsou a jsou určeny k podávání zdravým osobám, nikoli k léčení). 

Užívání omega-3 může být spojeno, zejména při vyšších dávkách, s nežádoucími účinky jako je břišní dyskomfort, nevolnost, říhání, průjmy nebo dech zapáchající po rybách. „Pokud se však užívají ústy v dávkách do 2 gramů denně, jsou nežádoucí účinky minimální,“ zdůrazňuje profesor Rušavý.

Proč omega-3 přijímat? 

Potenciálních pozitivních účinků se v odborné literatuře uvádí celá řada: zlepšení narušeného rytmu srdeční činnosti, prevence vzniku nebezpečných krevních sraženin, dále roztažení cév, snížení krevního tlaku, protizánětlivé účinky, zlepšení funkce cévních stěn, zpomalení procesu aterosklerózy (tuhnutí tepen), snížení hladin škodlivých tuků v krvi atd.

Omega-3 a diabetes: zatím víme málo

Profesor Rušavý zjišťoval i to, jaké mohou mít omega-3 vliv na diabetes. „Podle starších odborných prací mohou mít vyšší dávky rybího oleje diabetogenní efekt, tedy podporovat vznik diabetu. U dávek omega-3 do již zmíněných dvou gramů denně však nebylo pozorováno zhoršení kompenzace diabetu,“ řekl prof. Rušavý.

U omega-3 se nicméně potvrzuje vliv na krevní tuky: snižují hladiny škodlivých triglyceridů o 20 – 30 % a volných mastných kyselin, „zlý“ LDL cholesterol sice mírně stoupá, ale zvětšuje se velikost jeho částic, což je dobře.

Díky tomu, že omega-3 snižují hladiny volných mastných kyselin a triglyceridů, mohou možná zvyšovat účinnost gliptinové léčby, jak ukazují některé výzkumy. „Zda však máme jíst spolu s gliptiny také rybí maso, ukáže teprve čas,“ krčí rameny prof. Rušavý. 

Omega-3 a onemocnění srdce a cév: jejich účinek není přesvědčivý

Pokud jde o vliv omega-3 na srdce a cévy, nejsou výsledky vědeckých prací a výzkumů vůbec jednotné. Spíše se však zatím zdá, že ačkoli některé renomované odborné lékařské společnosti konzumaci omega-3 doporučují, nemají tyto kyseliny toužebný významný účinek na snížení srdečních chorob nebo úmrtí na infarkt či mozkové mrtvice.

A to ani u pacientů, kteří mají čerstvě odhalený diabetes nebo mají poruchu tolerance glukózy, tedy předstupeň diabetu – to potvrdila v roce 2012 dosud největší studie v diabetologii s názvem ORIGIN. 

Studie zahrnovala téměř 12 500 pacientů s vysokým rizikem onemocnění srdce a cév a současně s porušenou glukózovou tolerancí nebo s časným diabetem 2. typu. Nemocní byli po dobu téměř šesti let léčeni dvěma různými způsoby na diabetes a současně jedna skupina ještě dostávala lék s omega-3 (druhá skupina měla pilulku placeba, tedy pilulku bez léčivé látky). 

Ukázalo se, že podávání omega-3 v dávce 1 gramu denně nevedlo ke snížení výskytu srdečních infarktů, mozkových mrtvic ani úmrtnosti. Pacienti byli takto sledováni a léčeni šest let.

Závěr

Omega-3 mastné kyseliny představují součást potravy, u níž byla zjištěna řada pozitivních účinků. Mají však málo důkazů klinické účinnosti (to jinými slovy znamená, že jejich účinky nejsou potvrzeny podle pravidel dnešní vědy založené na vědeckých důkazech).

Zatím aspoň víme, že léčba omega-3 má minimum nežádoucích účinků. U pacientů s diabetem omega-3 prokazatelně snižují hladiny triglyceridů a tím i volných mastných kyselin, na druhou stranu neovlivňují inzulinovou rezistenci, která je příčinou vzniku diabetu.

V oblasti kardiologie pak bylo zjištěno, že pravidlená konzumace omega-3 nesnižuje nemocnost a úmrtnost na nemoci srdce a cév. Snižuje však výskyt nezávažných poruch srdečního rytmu. 

Omega-3 si získávají oblibu v onkologii, kde pomáhají při léčbě výrazného hubnutí, které doprovází zhoubné nádory.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang