Nebezpečné komplikace cukrovky

Pro lidský organizmus jsou optimální hodnoty krevního cukru v určitém rozmezí, a to přibližně mezi 4,5 – 7,5 mmol/l. Výkyvy hladin krevního cukru směrem nahoru (hyperglykémie) nebo směrem dolů (hypoglykémie) způsobují v lidském organizmu změny. Změny jsou buď akutní nebo chronické.

Nejlepším řešením, jak se vyvarovat komplikacím, je jim předcházet! Nezbytným předpokladem prevence komplikací je uspokojivá kompenzace cukrovky. Základem výborné kompenzace je správně zvolená léčba, trvalé dodržování dietních a režimových opatření včetně pravidelné pohybové aktivity, zákaz kouření a spolupráce lékaře a pacienta.

Chronické komplikace cukrovky

Nebezpečí cukrovky je dáno nejen různě zvýšenou hladinou krevního cukru, ale současným poškozením zpracování (metabolismu) cukrů, tuků a bílkovin. Na základě těchto poruch se postupně mohou objevit tyto komplikace:

1) specifické

  • poškození až úplná ztráta zraku
  • trvalé a nevratné onemocnění ledvin
  • poškození nervů zejména na dolních končetinách, ale i v mozku, srdci, zažívacím ústrojí a jinde

2) nespecifické
Příčinou je urychlená ateroskleróza s následkem

  • cévní mozkové příhody čili mozkové mrtvice
  • ischemické choroby srdeční se srdečním infarktem
  • ischemické choroby dolních končetin

„Podkladem uvedených změn je dlouhodobé působení nepříznivých vlivů na stěnu cév a nervů, které jsou bohužel nevratné, to znamená, že je nedokáže vyléčit žádný lékař na světě“, říká diabetoložka MUDr. Jana Psottová.

Tyto změny ve stěně cév jsou způsobeny dlouhodobým působením zvýšené nebo vysoké hladiny krevního cukru. Působení trvale vysoké či zvýšené hodnoty hladiny krevního cukru vyvolá celou řadu změn: vznikne kombinace mnoha škodlivých pochodů, na jejímž konci je trvalé poškození stěny cév.

V případě, kdy je jakýmkoliv způsobem poškozena stěna cévy, je například zúžena nebo má změněný povrch, může dojít k zúžení či úplnému uzavření s trvalými následky jako je infarkt srdce, cévní mozková příhoda, porucha zraku, funkce ledvin nebo nervů. Poškození cév a nervů na dolních končetinách může vést k tzv. syndromu diabetické nohy se ztrátou části nohy nebo celé končetiny.

Cévy jako ucpané potrubí

Zjednodušeně si přirovnejme přívodné a odvodné cévy k potrubí. Dokážete si jistě představit, co se stane, pokud se přívodné nebo odvodné potrubí ucpe. Potrubí je možné pročistit či vyměnit za nové, ale v lidském těle to nejde vůbec či jen velmi omezeně.

Z toho vyplývá, že nejlepší je se k těmto komplikacím vůbec nedostat. To je důvod, proč Váš lékař chce, abyste měli všechny hodnoty, ať už laboratorní nebo ostatní, co nejblíže normě nebo úplně v normě, a to i za cenu jakéhokoliv druhu léčby.

„Bohužel jsem ve své klinické praxi viděla mnoho nešťastných lidí s diabetickými komplikacemi a přeji všem pacientům s cukrovkou, aby tyto komplikace nikdy nepoznali“, říká MUDr. Psottová.

Akutní komplikace cukrovky

Mezi akutní komplikace patří hypoglykémie, hyperglykémie a vzácnější diabetická ketoacidóza.

Hypoglykémie

Projeví se snížením hladiny krevního cukru pod přibližně 3,3 mmol/l, kterou doprovází většinou nepříjemné příznaky. Příznaky se mohou lišit podle rychlosti vzniku této komplikace, podle citlivosti člověka na hypoglykémii a podle toho, jak kdo tuto situaci vnímá.

Můžete mít třeba jen některé z těchto příznaků: pocení, přechodné zhoršení zraku, „vnitřní třes“, úzkost, pocit hladu, bolest hlavy, dvojité vidění, poruchu řeči až vědomí, změny nálady od euforie až po depresi nebo agresivitu atd. Tyto příznaky jsou obecné, neznamenají tedy nutně to, že máte hypoglykémii.

Jak postupovat při hypoglykémii?

Pokud máte svůj glukometr, změřte si hladinu krevního cukru a dále postupujte podle hodnoty. Hodnota pod přibližně 3,9 mmol/l se již dá hodnotit jako hypoglykémie. Pokud nemáte glukometr a máte pocit, že jedná o hypoglykémii nebo jste si změřili hladinu krevního cukru a prokázali hypoglykémii, tak jako první pomoc použijte rychlé jednoduché cukry, např.hroznový cukr – fruktózu nebo vypijte sladký nápoj a snězte kousek chleba nebo celozrnného pečiva a co nejdříve se poraďte se svým lékařem specialistou.

„Hypoglykémie má vždy příčinu. Například špatné dávky inzulínu, nedostatek jídla, nevhodné složení potravy nebo úplné chybění jídla, velkou dávku léků snižujících hladinu krevního cukru, mnoho pohybu, jinou chorobu, stres“, vyjmenovává MUDr. Psottová.

Hyperglykémie

Projeví se zvýšením hladiny krevního cukru, a to přibližně nad 12 mmol/l a méně často nežádoucími účinky než u hypoglykémie. Takže pacient může mít hyperglykémii delší čas, aniž si toho všimne. Přítomnost příznaků hyperglykémie též závisí na tom, jak rychle tento stav vznikne.

Pacient může pociťovat tyto příznaky: pocit žízně, někdy vystupňovaný, zvýšený příjem tekutin a časté močení, které vede k odvodnění organismu. Tato nadměrná ztráta tekutin může druhotně vést k snížení krevního tlaku, slabosti, až k poruchám vědomí a náhlému selhání ledvin.

MUDr. Psottová varuje: „Hyperglykémie, hlavně vznikne-li náhle, rychle a jsou-li přítomny klinické příznaky, je stavem velmi vážným a doporučuji ihned vyhledat lékařskou péči“.

Diabetická ketoacidóza

Tato akutní komplikace je vzácnější, ale o to závažnější. Spočívá ve vystupňované neschopnosti organismu zpracovat hromadící se krevní cukr. Tato komplikace je častější u pacientů s diagnózou diabetes mellitus 1. typu. Jaké jsou příčiny vzniku této závažné komplikace?

Jsou v zásadě trojí: nedostatek vlastního inzulínu (u cukrovky 1. typu), nedostatečný přísun aplikovaného inzulinu, stresogenní podněty ( infekce, cévní příhody, závažné operace a úrazy).

Diabetická ketoacidóza navazuje na hyperglykémii a projevuje se jako hyperglykémie a navíc jsou ještě přítomny slabost, závrať nevolnost, zvracení, dušnost až poruchy vědomí.

Všechny tři uvedené akutní komplikace cukrovky mohou být stavy velmi závažné, ohrožující život a jsou důvodem k vyhledání včasné lékařské pomoci, někdy s nutností využít rychlé záchranné služby (číslo 155).