Narcis jako ideální vůdce

Narcismus je stav, který lze charakterizovat přílišným zájmem o vlastní osobu až zamilovaností do vlastní osoby. Zvláště v dnešní době se narcisům velmi daří. Společnost totiž zdůrazňuje moc a image a oni se v těchto podmínkách cítí jako ryba ve vodě.

Pojem narcismus pochází z řecké mytologie. Svůj název dostal po krásném domýšlivém jinochovi Narkissosovi (Narcisovi), který pohrdl láskou nymfy Echo. Bohyně Afrodita ho potrestala tím, že se zamiloval do vlastní podoby, kterou uzřel na vodní hladině. Touto marnou láskou se nakonec utrápil a proměnil se v květinu – narcis.

Současný narcismus a narcis

Dnes označujeme za narcisistu člověka, který nachází největší zalíbení ve své osobě. Je oslněn svým zjevem a od druhých očekává, že ho budou považovat také za nadměrně okouzlujícího. Narcisistu nezajímají problémy druhých, soustředí se zcela sám na sebe a tím dosahuje úspěchu na poli profesionálním i společenském.

Jeho sobeckost ho pohání k vytyčenému cíli. Narcisisté se cítí velmi důležití, mají neustálou potřebu být středem zájmu a touží po uznání. Jsou to maximalisté, a pokud se jim nesplní všechny touhy, připadají si zbyteční.

Proč se narcismus projevuje?

Na vzniku narcismu se podílí nejistota a pocit méněcennosti v dětství. Bylo mu například ublíženo, a tak se před dalším ublížením chrání stáhnutím do sebe samého. Vytvoří si svůj obraz dokonalého člověka a investuje pouze do sebe.

Narcis je vůdce skupiny

Vychází to z výzkumu Amy Brynellové, kterého se zúčastnilo 432 dobrovolníků (univerzitních studentů). U jednotlivých studentů zkoumala jejich osobnostní rysy, soustředění na vlastní osobu i mínění o vlastním nadání a schopnostech. Poté, co je Brynellová otestovala, rozdělila je do skupinek po čtyřech, ve kterých probíhal vlastní experiment.

Jedním z úkolů bylo představit si, že jsou členy studentského výboru a mají vybrat ředitele na další funkční období. Když daný úkol splnili, vyplnili formulář, ve kterém zhodnotili své vedení diskuze a jaký přínos pro diskuzi měli druzí. Studenti s výraznými narcistickými rysy samozřejmě za vůdčí osobnost označili sebe, ale i ostatní členové skupiny narcisy vnímali jako vůdce diskuze.