Jste na dialýze? Měli byste především dobře jíst

Pacienti se selháním ledvin, kteří jsou na dialýze, bývají často motivováni k nejrůznějším dietám jako je diabetická, nebo nízkobílkovinná a také stále přežívá názor, že dialyzovaný pacient je kriticky ohrožen vysokou koncentrací draslíku v krvi. Správná doporučení jsou přitom úplně opačná.

Skutečná pozorování pacientů na dialýze ukazují, že nejlépe se daří těm nemocným, kteří mají hodně svalové hmoty a méně tukové tkáně. Platí to především u nediabetiků. U diabetiků je situace složitější, u nich je relativně nízký podíl svalové tkáně částečně kompenzován vyšším procentem tukové tkáně. To diabetikům na dialýze prospívá. 

„Diabetici na dialýze by proto neměli být vedeni k redukční dietě a ztrátě tělesné hmotnosti právě proto, že dobrý stav výživy a vyšší tělesná hmotnost pomáhá déle prospívat na dialýze,“ říká MUDr. Petr Táborský z dialyzačního střediska Fresenius Medical Care v Praze. U pacientů na dialýze by se příliš neměl léčit ani vysoký krevní tlak nebo cholesterol.

Jak vysvětlil MUDr. Táborský, vysoký krevní tlak a cholesterol poškozují organismus v horizontu desetiletí, avšak pacienti na dialýze, kteří se na dialýzu dostanou často v poslední etapě života, z vyšších hodnot v tomto kratším časovém úseku naopak profitují.

Pacienti na dialýze jsou často motivováni k nejrůznějším dietám jako je diabetická, nebo nízkobílkovinná a také stále přežívá názor, že dialyzovaný pacient je kriticky ohrožen vysokou koncentrací draslíku v krvi. „To v moderní medicíně není úplně pravda, kvalitní dialýza toto riziko snižuje na minimum a pacient si tak může dovolit rozumný přísun ovoce i dalších potravin obsahujících více draslíku.

Pacientům tedy říkáme, ať jedí cokoli podle chuti a teprve podle laboratorních výsledků jim eventuelně upravíme dietu. Především platí, že dialyzovaní včetně diabetiků by měli jíst hodně. Jen ten, kdo je dobře živený, na dialýze dlouho přežívá a má mnohem lepší prognózu,” uzavřel MUDr. Táborský.