Moderní postupy v léčbě diabetické nohy

Syndrom diabetické nohy patří mezi nejčastější a nejzávažnější chronické komplikace diabetu. Počet pacientů s diabetickou nohou je v České republice sledován od roku 1993 a bohužel každoročně roste. Léčba diabetické nohy není jednoduchá ani krátkodobá.

Pro úspěch je rozhodující, aby pacient dosáhl co nejlepší kompenzace diabetu a aby bylo správně léčeno místo postižení (odstranění tlaku na místo poranění, léčba nedokrevnosti tkáně a infekce, podpora hojení atd.).

Nové léčebné techniky se zaměřují na biologii rány a zahrnují použití růstových faktorů, kožních štěpů a do budoucna i kmenových buněk. Mezi nové metody se řadí i moderní obvazová krytí, která vytvářejí optimální prostředí v ráně a jejím okolí. 

Larvální terapie 

„Maggot therapy“ (larvy speciálního druhu mouchy Lucilia sericata – bzučivky zelené) se uplatňuje při čištění ran s odumřelou tkání. Larvy se aplikují přímo do rány na 4–5 dnů a překrývají speciálním krytím. Larvy čistí pouze odumřelou tkáň, neporušují tu zdravou a nově zhojenou.

Sterilita larev je zajištěna dezinfekcí muších vajíček a pěstováním larev ve sterilním výživném prostředí. Výhodou je, že larvy proniknou i do špatně dostupných míst a jsou schopny odstranit i odolné kmeny bakterií.

Larvy pracují tak, že uvolňují enzymy, které způsobí zkapalnění odumřelé tkáně a následné strávení mikroorganismů v ráně. Larvální léčba se používá u pacientů se syndromem diabetické nohy, s bércovými vředy, proleženinami, popáleninami. Používat se naopak nesmí při léčbě ran v blízkosti velkých cév a u ran sousedícími s tělními dutinami nebo orgány.

V České republice byla schválena larvoterapie jako léčebná metoda Vědeckou radou MZ ČR v roce 2003 a zdravotními pojišťovnami je hrazena za podmínky minimálně jednodenní hospitalizace pacienta.

Pacient je předem informován o výkonu, případných komplikacích, o nutnosti úplného odlehčení rány s přiloženými larvami bzučivky zelené a podepisuje informovaný souhlas s výkonem. Výkon probíhá tak, že sestra podloží končetinu a okolo defektu vytvoří ochrannou bariéru proti úniku larev (mastný tyl, ochranné masti, krémy, pasty).

Na sterilním stolku upraví pinzetou a nůžkami speciální syntetickou síťku do tvaru rány tak, aby přesahovala okraje asi o 2–3 cm. Síťku položí na sterilní gázu. Aplikuje injekční stříkačkou do kontejneru larev cca 3 ml fyziologického roztoku. Uvolněné larvy do roztoku přecedí na síťku. Poté přiloží síťku na ránu, kryje ji vlhkou sterilní gázou a zpevní ránu (viz obrázek).

Rána musí mít dostatečný přístup vzduchu a alespoň jednou denně se musí zvlhčit fyziologickým roztokem. Podle potřeby (nejméně jednou denně) se vyměňují horní vrstvy gázy. Po 4 až 5 dnech se obvaz sejme a larvy se vyplaví fyziologickým roztokem z rány.  

Podtlaková terapie

Aplikace takzvaného negativního tlaku (V.A.C. terapie – Vacuum Assisted Closure) na chronickou ránu pomáhá odstranit výtok z rány, podporuje růst nové tkáně a nových cév. Podtlaková terapie

se nejčastěji používá u pacientů s diabetickými defekty, postižením z nedostatečného prokrvování tkáně, s bércovými vředy, proleženinami.

Dermoepidermální kožní štěp

Dermoepidermální štěpy (DE štěpy) poskytují ideální kryt pro mělké rány. Výkon se provádí na zákrokovém sále, není nutná hospitalizace. Kůže je odebrána dle nutné velikosti nejčastěji z přední nebo vnější strany stehna, z hýždí, lýtka, z oblasti levého třísla nebo z vnitřní strany paže.

DE štěp se aplikuje na čistou ránu bez známek infekce. Z odběrového místa se odebírá vrchní vrstva kůže (rána se zhojí za jeden až dva týdny). Odebraná kůže se vkládá do předem připravené rány a na tomto místě se fixuje tkáňovým lepidlem, kovovými svorkami nebo jednotlivými stehy.

Rána se překryje a k lepšímu přihojení kožního štěpu se může na čtyři až pět dnů použít systém, který vyvine na štěp přiměřený tlak případně mírný podtlak. 

Velmi účinné v léčbě syndromu diabetické nohy jsou také umělé kožní deriváty – např. kryt vyrobený z tenkých pruhů prasečí kůže.

Léčba krevními destičkami obohacenou plazmou (PRP)

Plasmaterapie, neboli Platelet Rich Plasma Therapy (PRP), je metoda aplikace speciálně upravené vlastní krevní plazmy. PRP využívá bohaté růstové faktory obsažené v krevních destičkách a podporuje tak hojení. Růstové faktory stimulují obnovování buněk, napomáhají tvorbě nových cév a zacelení rány.

Metoda se používá ve stomatologii, ortopedii, estetické chirurgii, dermatologii a i při hojení chronických ran (bércové vředy, diabetická noha). Nesmí se používat při akutní infekci, infekci v místě aplikace, při chronickém onemocnění jater. Procedura spočívá v odběru krve, její centrifugaci a injekčním podání plazmy s destičkami do rány.

Druhý den po aplikaci si pacient může sejmout krytí rány, podle možností defekt osprchovat jemným proudem čisté vody (tzv. mikromasáž) a podle doporučení lékaře ránu překrýt. 

Procedura by se měla aplikovat ve třech dávkách, v intervalu od 7 do 20 dnů mezi dalšími aplikacemi. Účinky léčby jsou patrné po 2 až 3 týdnech. Léčba není v ČR zatím hrazena zdravotní pojišťovnou.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang