Co je to kompenzace cukrovky aneb Co byste měli vědět o cílových hodnotách?

Jistě jste jako diabetici už slyšeli od lékaře „Jste kompenzován……“ a zde můžeme doplnit: dobře, špatně, výborně, uspokojivě, nezcela dobře a tak dále. Jak tomu rozumět? 

Dnešní doba s sebou  přináší spousty výhod, například kvalitní a účinnou léčbu, avšak i mnoho nevýhod: zvýšený počet nemocných s cukrovkou, s vysokým cholesterolem, vysokým krevním tlakem a s ostatními chorobami moderní doby. 

V různé míře podléháme vlivu rizikových faktorů jako je stres, přejídání se, nepravidelná doba jídla, špatné složení stravy, kouření, nedostatek pravidelného pohybu a nedostatek kvalitního spánku. 

Proč dosáhnout cílových hodnot, tedy kompenzace cukrovky?

Vy a váš lékař byste se měli společně snažit o dosažení kompenzace (vyvážení, vyrovnání). V ideálním případě by se  vaše výsledky laboratorní a ostatní měly blížit hodnotám normy tj. zdravých lidí. Rovněž i kvalita vašeho života by měla být co nejlepší. To je tvrdá práce pro vás i lékaře.

Lékař by měl rozhodovat o léčbě, o tom, co a jak často kontrolovat (hladiny krevního cukru, tělesnou hmotnost, krevní tlak, hodnoty krevních tuků, hladinu glykovaného hemoglobinu, funkce ledvin, očí, srdce, atd.).

Samozřejmě existují různé tabulky hodnot kompenzace, kde najdete hodnoty výborné, dobré, špatné. Každý jsme jiný, jsme v různém úseku své životní cesty, jsme různého pohlaví, trpíme rozdílnými chorobami. Všechny tyto okolnosti se podílejí na určení cílových hodnot pro každého jedince, tzv. individuální cíle.

Dosažení či přiblížení se cílovým hodnotám již určených chorob zabrání komplikacím základního onemocnění (srdeční infarkt, postižení ledvin, očí, nohou), prodlouží život nemocného a udrží déle úroveň kvality života. 

 Cíle léčby nemocného s diabetem 2.typu

________________________________________________________________________

Ukazatel                                                                              Požadovaná hodnota 

________________________________________________________________________

HbA1c ( %)∗                                                                          < 4,5 (< 6,0)

            (mmol/mol)∗                                 < 45 (< 60)

Glykémie v žilní plazmě nalačno/před jídlem ( mmol/l)    ≤ 6,0 (< 7,0)

Hodnoty glykémie v plné kapilární krvi (selfmonitoring) 

                                          nalačno/před jídlem (mmol/l)         4,0–6,0 (< 8,0)

                                          za 1-2 hod.po jídle (mmol/l)            5,0–7,5 (< 9,0) 

Krevní tlak (mmHg)                                                              < 130/80 

Krevní lipidy 

Celkový cholesterol (mmol/l)                                                 < 4,5

LDL cholesterol (mmol/l)                                                      < 2,5

HDL cholesterol (mmol/l) : muži /ženy                                > 1 / > 1,2

Triacylglyceroly (mmol/l)                                                       < 1,7 

Body mass index ∗∗                                 19-25

Obvod pasu: ženy (cm) / muži (cm)                                       < 80 /< 94

Celková dávka inzulinu/24 hodin/kg hmotnosti (IU)          < 0,6

 ∗ HbA1c – glykovaný hemoglobin – podle IFCC s normálními hodnotami do 3,9 % (39 mmol/mol) 

∗∗ u nemocných s nadváhou a obezitou je cílem redukce hmotnosti o 5-10 % a následně ji udržet

 ∗∗∗ u diabetiků po kardiovaskulární příhodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l

V závorce jsou uvedeny doporučené hodnoty pro diabetiky s vysokým kardiovaskulárním rizikem, ale tyto cílové hodnoty je vhodné většinou stanovit individuálně.

Dietní doporučení by mělo být individualizováno tak, aby se docílilo snížení nejméně o 500 – 1000 kcal/den (2100 – 4200 kJ) proti dosavadnímu příjmu, které může vést k redukci hmotnosti až o 10 % výchozí hmotnosti rychlostí váhového úbytku 0,5-1 kg/týden.