Jak si správně aplikovat inzulin?

U některých typů cukrovky nebo v určitých fázích choroby je nutné aplikovat inzulin či nová moderní antidiabetika injekčně, tzv. inkretiny. Článek nabízí praktické rady, jak s léky zacházet.

Správné skladování inzulinu a inkretinů

Inzuliny ani inkretiny nesmí nikdy zmrznout, ani být vystaveny vysokým teplotám – nad 30 stupňů C, protože tyto teploty je zničí. Nevhodnější místo pro skladování je v dolní části ledničky, při teplotě 2 – 8 stupňů C. Inzulin i inkretin v aplikátoru vydrží po určitou dobu při pokojové teplotě, ne však déle než jeden měsíc.

Tyto léky je vhodné nechat při pokojové teplotě alespoň půl hodiny před aplikací, protože pokud roztok nemá pokojovou telotu, injekce by mohla být bolestivá. Mixované nebo dlouhodobé inzuliny by před aplikací měly být promíchány, po promíchání valivým pohybem mezi dlaněmi by měl mít takový inzulin mléčnou barvu.

Inzulinové pero nebo pero s antidiabetikem, které jste  již začali používat, skladujte při pokojové teplotě, nikoliv v ledničce. Pozor na přehřátí inzulinu na slunci, rovněž v autě za teplého nebo mrazivého počasí: inzulin tak ztratí svoje vlastnosti a je neúčinný. Inzulin také neodkládejte na elektrické spotřebiče (televizi, mikrovlnou troubu atd.).

Místa vpichu

Místům aplikace musí být věnována dostatečná pozornost. Nikdy neaplikujte do místa, které je zarudlé, bolestivé nebo jinak poškozené. Nepíchejte stále do jednoho místa, mohlo by dojít ke změně kůže a tkáně. Vzdálenost od předchozího místa aplikace by měla být minimálně o šíři tří prstů tedy 1,5 – 3 cm.

Inzulin se doporučuje aplikovat do těchto oblastí: břicho, stehna, hýžďové svaly, eventuálně paže. Je vhodné dodržovat stejnou lokalitu těla ve stejnou denní dobu, např. ráno – stehna, poledne – břicho, večer – hýžďové svaly, protože tato místa mají různý obsah tukové tkáně, a to ovlivňuje rychlost vstřebání a tedy i rychlost nástupu účinku léku.

Rovněž je výhodné mít systém posunu aplikačních míst v dané lokalitě – např. posunovat dle hodinových ručiček nebo podle kvadrantů či čar a podobně třeba shora dolů, zleva doprava, jeden týden pravá polovina, druhý týden levá polovina. Inkretiny by se neměly píchat do svalové tkáně, doporučujeme oblast břicha.

Aplikační pomůcky

V současné době jsou k dispozici tyto aplikační pomůcky – 1) injekční stříkačka s fixovanou jehlou – „inzulínka“, 2) pero pro opakované použití, v kterém je nutné pravidelně vyměňovat náplň, bombičku s inzulinem, tzv.cartridge, zjednodušeně připomíná bombičkové plnící pero, dále 3) předplněné pero, které je již originálně naplněno a po spotřebování se vyhazuje celé, nelze je znovu naplnit, 4) inzulinová pumpa, kde je nutno vyměňovat zásobníky naplněné inzulinem.

Každý pacient, který si aplikuje inzulin nebo jiný lék, by měl umět použít injekční stříkačku, aby si mohl aplikovat lék i pokud se rozbije aplikační pomůcka – pero pro opakované použití, předplněné pero nebo inzulinová pumpa. Pokud si podáváte dva druhy inzulinu, doporučuji aplikátory dvou různých barev.

Inkretiny jsou dodávány výhradně v předplněných perech. Ve všech oficiálních doporučeních najdete, že máte používat injekční stříkačky nebo jehly jednou a vždy je po aplikaci vyměnit za nové. S tím lze jen souhlasit, v praxi ale pacienti používají obojí opakovaně z důvodu finanční náročnosti. Jehly jsou dnes s k dispozici ostré, kvalitní, krátké, možno použít 4, 6, 8 nebo 12 mm dlouhé.

Aplikace inzulinů a jiných léků

Mějte vždy čisté, umyté ruce. Pokud se pravidelně sprchujete nebo koupete, není nutné používat dezinfekci na místo vpichu. Dezinfekční prostředek použít samozřejmě můžete, nezapomeňte však, že může kůži vysušovat. Zkontrolujte dobu použitelnosti a po expirační době léku jej nepoužívejte. Jakkoliv změněný inzulin (barva, zakalení, sraženiny atd.) nepoužívejte!

Pokud aplikujete dva druhy inzulinu v různou denní dobu, ujistěte se, že máte ten správný. Krátkodobé inzuliny („denní“) – podané před jídly – jsou čiré, průhledné. Dlouhodobé nebo mixované inzuliny mohou být mléčně zabarveny a je nutno je před aplikací důkladně promíchat valivým pohybem nebo otočením několikrát nahoru a dolů.

Technika aplikace

Aplikace inzulinů nebo inkretinů není bolestivá.

1. Nejprve si umyjte ruce a připravte aplikační pomůcku.

2. Zkontrolujte inzulin, že není zkalený, že nezměnil barvu nebo se v něm neobjevily hrudky a podobně a že ho máte dostatek. Inzulin rovněž nesmí být po expirační době. Změněný inzulin nebo prošlý si neaplikujte.

3. Pokud používáte inzulinovou stříkačku s fixovanou jehlou, natáhnete do stříkačky tolik jednotek vzduchu, kolik si chcete aplikovat jednotek inzulinu, a vpravíte je do lahvičky s inzulinem, poté nasajete potřebný počet jednotek. V případě, že používáte inzulinové pero, ať už předplněné nebo s možností opakovaného použití, našroubujete jehličku, pokud na peru není, nastavíte jednu jednotku a zkusíte průchodnost jehly jejím odstříknutím, pokud se jedná o dlouhodobý inzulin – promícháte otočením nahoru dolů nebo valivým pohybem. Promíchání nejlépe provedete vložením pera mezi dlaně a pomalu ho rolujete mezi dlaněmi eventuálně obrátíte dlaně nahoru a dolů. Na peru nastavíte počet potřebných jednotek. 

4. Při aplikaci inzulinovou pumpou nastavíte počet jednotek, eventuálně vyměníte kanylu.

5. Pokud místo před aplikací dezinfikujete, počkejte na úplné uschnutí dezinfekčního prostředku, dezinfekce ale není nutná při dodržování hygienických podmínek.

6. Místo vpichu nemasírujte, vstřebávání byste tak urychlili. Pokud došlo k aplikaci do svalové tkáně, látka se vstřebá rychleji než z tukové tkáně.

7. Vlastní aplikaci můžeme provádět pod úhlem 90 a 45 stupňů, ale dává se všeobecně přednost aplikaci kolmo, tedy pod úhlem 90 stupňů. Názory na vytváření kožní řasy se rozcházejí, vyzkoušejte co vyhovuje Vám, aplikace by měla být tzv. „subkutánní“ tedy pod kůži, z tukové tkáně se vstřebává pomaleji, ze svalové tkáně rychleji. Před aplikací odejmeme kryt jehly a jehlu zavedeme do podkoží, stlačíme píst a vyčkáme několik vteřin, než jehlu vyjmeme.

Technické a jiné komplikace

Nejčastější technickou komplikací je ucpaná jehla. Jednoduše jehlu vyměňte za jinou a zkusíte průchodnost pera odstříknutím jedné jednotky. Poměrně často vídáme znehodnocený inzulin, ať už teplotou, špatným skladováním nebo po době expirace. Výjimečné není poškození inzulinového pera, zejména jeho umělohmotných součástí – např. ulomený píst.

Každý, kdo aplikuje inzulin, by měl mít doma „inzulínku“, lze ji koupit v  lékárně, v případě poškození pera je nutno aplikovat inzulin touto stříkačkou. Někdy může dojít při aplikaci k vpravení necelé dávky, to když na inzulinovém peru není v okénku po aplikaci číslice nula, ale jiná číslice, např. 5. Je potřeba těchto neaplikovaných 5 jednotek dodat.

Občas řešíme záměnu krátkodobého inzulinu za dlouhodobý a naopak: vždy tuto situaci konzultujte se svým lékařem! Nepodceňujte to, nestyďte se – je přirozené, že se můžete jednou za čas splést. Vzácněji pozorujeme poškození kůže, většinou vysvětlitelné aplikací vždy do jednoho místa nebo do podrážděného místa vpichu.

Pokud cestujete letedlem, vezměte si všechen inzulin na palubu, protože v zavazadlovém prostoru nebude pro inzulin správná teplota a inzulin by se znehodnotil. Pokud cestujete do zahraničí, požádejte svého diabetologa o mezinárodní diabetický průkaz eventuálně potvrzení v angličtině.

Psychologické překážky   

Všichni se aplikace injekcí bojíme, je to normální a přirozené. Dobrou zkušenost mám s tím, že když pacientovi vysvětlím důvod zahájení a nezbytnosti aplikace inzulinu, lépe se s danou situací vyrovná. Dalším pozitivním krokem je, když první aplikaci provedeme společně, pacient zjistí, že to nebolí a „že to nic není“. Pokud je to jen trochu možné, je pacientovi vhodné poskytnout čas na „zpracování faktu, že si bude píchat inzulin“.

Rovněž existuje praktická možnost nástavce, který se našroubuje na inzulinové pero a který za vás jehlu aplikuje. Je to podobný systém jako v odběrové lancetě, když si chcete měřit hladinu glykémie pomocí glukometru.

Léčba inzulinem je u části diabetiků nezbytná a životně důležitá. Záměrem tohoto článku je pomoci co nejlépe zvládnout aplikaci inzulinu nebo jiných antidiabetik a přispět tak k zajištění výborné kompenzace cukrovky a zamezení vzniku diabetických komplikací.