Diabetologické centrum Fakultní nemocnice v Motole

Představujeme specilizované pracoviště, které se nachází v hlavním městě Praze. Co diabetologické centrum (DC) nabízí svým pacientům, na co se zaměřuje, jaké jsou jeho úspěchy nebo kolik má specializovaných odborníků?

Fakultní nemocnice v Motole leží na Praze 5 a patří k dobře přístupným místům: v současnosti se přímo před fakultní nemocnicí nachází stanice metra. Autem lze vjet přímo do areálu. Osoby se zdravotním postižením mají vyhrazená místa a mohou parkovat zdarma.

Diabetologické centrum je součástí Interní kliniky (budova nemocnice pro dospělé, od hlavního vchodu se jde směrem uzel D, odkud jedou výtahy do 4. patra, kde se nachází Interní klinika). Přednostou kliniky je prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA, který je současně vedoucím Diabetologického centra.

To, že vede kliniku a současně i DC hodnotí jako přínosné: komunikace i potřebná podpora DC je flexibilnější. Zdejší DC splňuje standardy dané výborem České diabetologické společnosti a v současnosti dispenzarizuje cca 2000 pacientů s diabetem (zhruba polovina má diabetes 1. typu).

DC poskytuje péči o pacienty s dekompenzovaným onemocněním, s komplikacemi a stará se o cca 300 diabetiků léčených inzulinovými pumpami. „Rád bych zdůraznil úzkou spolupráci centra s dětskou klinikou naší fakultní nemocnice. Umožňuje nám plynule navazovat na péči o nemocné s diabetem 1. typu nebo diabetem typu MODY v okamžiku, kdy dosáhnou dospělosti.

Naše centrum se také specializuje na těhotné ženy s diabetem a ženy s gestačním diabetem. Máme pro tyto ženy poradnu a spolupracujeme se zdejší gynekologicko-porodnickou klinikou, která se zaměřuje na riziková těhotenství,“ popisuje specilizace motolského DC prof. Kvapil a pokračuje:

„Naše interní klinika se může pochlubit nejlépe vybaveným a výborně fungujícím metabolickým oddělením nebo dvěma odděleními zaměřenými na léčbu diabetické nohy a jiných komplikací diabetu.“ Podporu v oblasti úzce souvisejícího oboru endokrinologie zajišťuje kromě endokrinologů z FN v Motole také Endokrinologický ústav v Praze, jehož profesoři Karel Vondra a Václav Zamrazil na klinice obor rovněž vyučují.

DC při Interní klinice FN v Motole má v současnosti šest lékařů s diabetologickou atestací, což je dostačující počet, samozřejmě také edukační sestry věnující se idividuální edukaci pacientů a nutriční terapeutky. Pacienti s diabetem, které je nutné hospitalizovat, jsou přijímáni na 7. oddělení Interní kliniky, které disponuje devíti pokoji (včetně jednoho nadstandardního pokoje a jednoho VIP apartmánu s pracovnou) s 22 lůžky.

A co prof. Kvapil považuje za největší úspěchy „jeho“ DC? „Největším úspěchem je, že centrum funguje. Poskytuje totiž nákladnou specializovanou péči, kterou ne každá nemocnice dostatečně podporuje. Naším cílem je především dělat praktickou kvalitní medicínu. Určité rezervy tak máme v oblasti vědecké činnosti.“

Na otázku, jak je léčba diabetiků v Motole celkově úspěšná, profesor odpovídá, že u většiny pacientů se daří dosahovat reálného maxima.

Zaměření na praktickou medicínu DC v Motole potvrzuje i čerstvě dokončená spolupráce se společností SAMTRADE na vývoji nové a vysoce kvalitní diabetické obuvi. Jednalo se o celosvětově jedinečný projekt, na jehož konci byla obuv pro prevenci diabetické nohy s názvem D-work.

Při její konstrukci odborníci využili recentní poznatky o syndromu diabetické nohy, o správné konstrukci profylaktické obuvi a také výsledky vlastního výzkumu Interní kliniky FN v Motole.

„Kvalitní profylaktická obuv pro diabetiky na našem trhu dosud chyběla,“ poznamenal prof. Kvapil. D-work v sobě spojuje nejlepší technologie a moderní design. Obuv lze získat na lékařský předpis a je z větší části hrazena zdravotní pojišťovnou.