Cukrovka zvyšuje riziko infarktu a mrtvice. Jak se bránit?

Lidé s cukrovkou jsou díky změnám v metabolismu cukrů více náchylní ke vzniku aterosklerózy cév. Ateroskleróza se může následně vyvinout v tzv. ischemickou chorobu, která umí zabíjet: vede totiž k infarktu myokardu nebo mozkové mrtvici.

Trpíte-li cukrovkou, nemusíte však propadat beznaději: klinické studie i každodenní praxe prokázaly, že riziko infarktu, mrtvice či nedokrvování nohou významně snížíte změnou životního stylu. Tím, že zhubnete, přestanete kouřit a přejídat se nezdravými jídly a začnete víc chodit nebo cvičit. Možná je to zpočátku těžké a vyžaduje to velkou vůli, avšak může vám to zachránit život. A také se začnete cítit lépe ve svém vlastním těle.

Co to je ICHS a jak spolu ICHS a cukrovka (diabetes mellitus) souvisí?

ICHS (ischemická choroba srdeční) je porucha funkce srdce, která vznikne při nedostatečném krevním zásobení srdečního svalu. Příčinou je onemocnění tzv. věnčitých cév, které zásobují srdce. Tyto cévy jsou zpravidla poškozeny aterosklerózou. ICHS může být akutní nebo chronická.

Při nedostatečném přívodu kyslíku do srdeční tkáně a nedostatečném odplavování zplodin metabolismu z této tkáně vzniká ischémie (nedokrvenost) a následkem toho infarkt myokardu (srdeční svaloviny).

Pokud ischémie (nedokrvenost) trvá krátkou dobu, vzniklé změny jsou vratné na původní úroveň, pokud však změny trvají delší dobu, v srdeční svalovině proběhnou změny, které se už nevrátí do původního stavu, srdeční tkáň se mění a stává se nefunkční, postupně se hojí jizvou. Jizevnatá tkáň nemůže vykonávat stejnou funkci jako zdravá srdeční svalovina.

Pokud je přítok věnčitými tepnami „jen“ omezen v určité části průsvitu cévy, respektive zúží se jen částečně, nevyvine se akutní infarkt myokardu, nýbrž angina pectoris, která se projeví bolestí na hrudi na určitý čas a pak zase odezní.

Tato situace vznikne, když existuje nepoměr mezi přívodem kyslíku a odvodem zplodin metabolismu a požadavkem srdce. Tato situace nejčastěji nastane například při stresové situaci (nepříjemné i příjemné emoce), při přechodu z tepla do zimy, při zvýšené fyzické aktivitě a podobně.

Diabetici více trpí aterosklerózou

Zvýšené hodnoty hladiny krevního cukru a řada dějů, které jsou tímto stavem vyvolány, má za následek vznik aterosklerotických změn na cévách. Pokud jsou postiženy cévy srdce, vyvine se ischemická choroba srdeční nebo infarkt myokardu, v případě, že jsou postiženy aterosklerotické cévy v mozku, vznikne cévní mozková příhoda (mrtvice).

Při ateroskleroze cév dolních končetin se projeví ischemická choroba dolních končetin a pacient může přijít o část nebo celou nohu či dolní končetinu.

Bylo dokázáno, že diabetici mají výrazně zvýšený výskyt projevů ateroskrerózy, na jejímž podkladě vzniká ischemická choroba srdeční, akutní i chronická.

Můžeme ateroskleróze předejít?

Rizikové faktory ateresklerózy jsou u diabetiků stejné jako u populace bez cukrovky a můžeme je rozdělit na dva typy: 1) neovlivnitelé a 2) ovlivnitelné.

Rizikové faktory aterosklerózy neovlivnitelné:

– věk – pohlaví – rasa – existující ICHS – genetické faktory

– pozitivní rodinná anamnéza (výskyt aterosklerózy v rodině)

Rizikové faktory aterosklerózy ovlivnitelné:

– hladina krevních tuků – kouření – dobře léčená hypertezní choroba (vysoký krevní tlak) – diabetes mellitus (cukrovka) s těsnou kompenzací (daří se dosahovat správných hodnot krevního cukru) – metabolický syndrom (obezita, nedostatek pohybu, nevhodné složení potravy a příliš velké množství konzumovaného jídla) – obezita – nedostatečná nebo žádná fyzická aktivita – a některé jiné faktory

Neovlivnitelné faktory aterosklerózy nelze změnit, ovšem mnoho faktorů ovlinit můžete. Pokud budete chtít, vždy najdete výmluvy, proč ovlivnitelné faktory změnit nemůžete, je to závislé jen na Vás, na Vaší vůli a motivaci.

Klinické studie prováděné po dobu i několika let jednoznačně prokázaly snížení výskytu makrovaskulárních komplikací (infarkt, mrtvice), jejímž podkladem je aterokleróza, u pacientů těsně kompenzovaných a těch, kteří ovlivnili pozitivně rizikové faktory ateroklerózy, například tedy zredukovali tělesnou hmotnost, přestali kouřit, změnili složení potravy a přestali se přejídat, začali se aktivně hýbat, dodržovali doporučení lékařů, zlepšili kompenzaci cukrovky, užívali pravidelně předepsané léky, atd.

Tato fakta jsou dokazována i každodenními lékařskými zkušenostmi v našich ordinacích.
Ischemická choroba srdeční je jedna z nejčastějších příčin úmrtnosti a nemocnosti v populaci.
Rozvoj ischemické srdeční choroby je spojen s rizikovými faktory, mezi něž patří diabetes mellitus (cukrovka).