Výskyt hypoglykémií u diabetiků je vyšší, než se dosud předpokládalo

Riziko hypoglykémie a strach pacienta z ní představují jednu z hlavních překážek dosažení dobré kompenzace diabetu. Podle údajů z roku 2013 postihne diabetiky 2. typu nezávažná hypoglykemická epizoda až 3x za měsíc, diabetiky 1. typu až 8x, z toho téměř čtvrtina v noci. Závažné je rovněž zjištění, že až 60 % pacientů o svých hypoglykémiích lékaři neřekne vůbec, nebo jen zřídkakdy.

Až 80 procent lékařů se svých pacientů na hypoglykemické epizody ptá, ti se však mnohdy obávají stigmatizace nebo možných důsledků svého zdravotního stavu, jako je například ztráta řidičského průkazu. Přesto mají otázky lékaře týkající se hypoglykémií zásadní důležitosti. 

 O tom, že je hypoglykémie stále výzvou, svědčí výsledky dosud největší globální studie zaměřené na tuto problematiku. Výsledky studie Hypoglycaemia Assessment Tool (HAT), která zahrnovala přibližně 27 500 pacientů a byla realizována s cílem zmapovat výskyt hypoglykémií v populaci diabetiků, byly představeny letos v září na největším světovém odborném setkání diabetologů ve Vídni. 

Studie HAT odhadovala výskyt hypoglykémií u pacientů s diabetem 1. a 2. typu starších 18 let a léčených inzulinem déle než jeden rok na základě subjektivního hodnocení (dotazník) a deníků pacientů. Studie měla za cíl zjistit procento pacientů, kteří zažili aspoň jednu epizodu hypoglykémie během šestiměsíčního sledovacího období.

Dalším cílem se stal celkový výskyt hypoglykémie a vztah mezi hypoglykémiemi a přítomností předvídatelných faktorů jako je věk, pohlaví, trvání diabetu, délka inzulinové léčby nebo hodnota glykovaného hemoglobinu. 

Výskyt minimálně jedné hypoglykémie v období čtyř týdnů před zahájením studie byl zjištěn u 83 % pacientů s diabetem 1. typu a u 50 % pacientů s diabetem 2. typu.

Bez ohledu na typ diabetu byl zjištěn slabší vztah mezi výskytem hypoglykémií a dobou trvání diabetu a dobou, po níž je pacient léčen inzulinem. 

Autoři studie uzavřeli, že na základě výsledků velké studie HAT je výskyt hypoglykémií v populaci diabetiků 1. a 2. typu vyšší, než ukázaly dosavadní práce. Podle nich to znamená, že je hypoglykémie v praxi nedostatečně diagnostikována.