V Americe mají první „glykemickou chůvičku“

Společnost Medtronic letos oznámila uvedení domácího dálkového zařízení mySentry, které zprostředkovává rodičům malého diabetika nebo jiné pečující osobě přesné informace o stavu glykémie nemocného,jeho inzulinové pumpy i senzoru, a to především během noci. Tato „chůvička“ vypadá jako menší radiobudík a ohlídá bezpečnost dítěte ležícího v jiné místnosti v domě nebo bytě.

Zhruba ke třem hypoglykémiím ze čtyř dochází během noci. Řada rodičů malých diabetiků tak nemá klidné spaní a své potomky chodívá kontrolovat, zda jsou v pořádku. Jim by mělo pomoci nové zařízení mySentry Remote Glucose monitor, které je kompatibilní s inzulinovou pumpou MiniMed Paradigm REAL-Time Revel a umí alarmem upozornit na hypo nebo hyperglykémii podle nastavení inzulinové pumpy a vyzvat k osobnímu přeměření glykémie u pacienta.

Systém sestává ze tří komponent: monitoru (pro pečující osobu), zařízení přijímajícího signály z pumpy a vysílajícího je k monitoru a ze síťového adaptéru (nabíječky). Mezi přijímačem a pumpou má být vzdálenost cca 2 metry. Inzulinová pumpa může komunikovat s monitorem napřímo, ovšem jen na malou vzdálenost. Pomocí monitoru nelze přímo ovládat inzulinovou pumpu ani vypnout její alarm.

Monitor mySentry má řadu funkcí a je uživatelsky příjemný a intuitivní (sledujte video níže). Kromě hodnot glykémie v určitém čase barevný displej informuje také o množství jednotek inzulinu zbývajících v pumpě, o stavu baterie inzulinové pumpy, o síle signálu mezi jednotlivými částmi systému, o době do kalibrace senzoru a o času zbývajím do výměny senzoru.

Monitor mySentry využívá tří barev k definování naléhavosti situace: zelený pruh v záhlaví displeje znamená,že vše je v pořádku, žlutá barva signalizuje, že bude brzy třeba zakročit, červená barva znamená výstrahu k okamžitým opatřením.

Monitor do své paměti ukládá naměřené glykémie během tří, šesti, dvanácti nebo 24hodinových časových intervalů a vyhodnocuje je v podobě glykemické křivky na pozadí normálního pásma. Cena mySentry monitoru je v současnosti cca 3000 dolarů (asi 60 000 Kč). Jde tedy zatím o poměrně drahou technologií, která však může mít své cenné využití u řady malých pacientů trpících nebezpečnými a život ohrožujícími nočními hypoglykémiemi.