Uzavřené systémy změní léčbu diabetu 1. typu

Na kongresu Americké diabetologické společnosti byly představeny nejnovější události ve výzkumu a praktické aplikaci uzavřeného okruhu (tzv. umělé slinivky) v léčbě diabetu 1. typu. Hovořilo se především o hybridních systémech, které dokáží regulovat dávku bazálního inzulinu, přičemž pacient musí stále samostatně aplikovat bolusový inzulin k jídlu či alespoň pumpě hlásit velikost porce.

Nejznámější světové výzkumné skupiny vyvíjející umělou slinivku představily nové studie s pacienty v domácím prostředí, zahrnující i problematické skupiny diabetiků, například adolescenty či nově diagnostikované diabetiky 1. typu.

Stále platí, že automatické i hybridní systémy umělé slinivky dokáží kompenzovat diabetes lépe než průměrný diabetik samotný, je-li vybaven stejnou technologií (pumpa, senzor, bolusový kalkulátor, ev. mobilní telefon k ovládání), ovšem bez chytrého algoritmu.

Prvním takovýmto systémem veřejně dostupným pro pacienty je pumpa Minimed 670G, která byla v letošním roce uvedena na americký trh. Na kongresu byla prezentována první data z celkem 12 389 dnů nošení pumpy 670G, která udávála optimistický nulový výskyt diabetické ketoacidózy či těžké hypoglykemie.

Není pochyb o tom, že uzavřené systémy jsou budoucností léčby diabetu 1. typu. Jak britská skupina dr. Hovorky, tak evropská skupina dr. Mosheho či americká skupina dr. Russela jsou dnes již velmi blízko praktické aplikaci umělé slinivky mezi pacienty s diabetem 1. typu.