Syndrom diabetické nohy

Syndromem diabetické nohy je postiženo 15 až 25 % všech českých diabetiků, což znamená asi 40 tisíc pacientů. Protože se jedná o relativně vysoký počet, měla by být této problematice věnována velká pozornost lékařů. Syndrom diabetické nohy významným způsobem zhoršuje kvalitu života nemocného.

Co je diabetická noha?

Syndromem diabetické nohy je rozuměno postižení tkání nohy – od kotníku směrem dolů. Nejčastěji se jedná o tzv. vředovatění anebo poničení a deformace tkání nohy. Na vzniku syndromu diabetické nohy se podílí jednak tzv. diabetická neuropatie (postižení nervových drah v nohou, které jsou pak méně citlivé), a dále pak ischemická choroba dolních končetin (nedokrevnost).

U velkého procenta diabetiků se může jednat o kombinaci obou výše zmiňovaných příčin – na vzniku se tedy podílí jak diabetická neuropatie, tak i ischemická choroba dolních končetin.

Mezi další příčiny, které mohou vést ke vzniku diabetické nohy, patří také infekce a úrazy (v létě jsou to úrazy způsobené nesprávnou obuví – pacienti chodí v létě s botami s otevřenou špičkou, nebo v moři šlápnou na mořského ježka).

Poslední uvedená příčina úrazu budí u mnohých lékařů úsměv, nicméně existují diabetici, u kterých šlápnutí na mořského ježka vedlo až k amputaci končetiny pod kolenem.

Další skupinou pacientů, která je syndromem diabetické nohy ohrožena, je skupina pacientů s těžkými deformitami dolních končetin – například pacienti s kladívkovými prsty, haluxy aj.

Diabetická neuropatie

Diabetická neuropatie patří mezi tzv. pozdní komplikace cukrovky. Vzniká tedy až po letech jejího trvání. Bohužel u diabetiků druhého typu lékař velmi často nezná přesný začátek choroby, a proto u nich může být přítomna diabetická neuropatie již při stanovení diagnózy.

Tento fakt je nutné mít stále na zřeteli, neboť tito pacienti jsou ohroženi pozdními komplikacemi daleko více a hlavně dříve než nově diagnostikovaní diabetici prvního typu.

Na vzniku diabetické neuropatie se podílí dlouhodobá hyperglykémie (zvýšená hladina cukru v krvi) a dále pak opakované výkyvy glykémie. Dlouhodobá hyperglykémie vede k nastartování řady patologických procesů.

Tzv. senzitivně motorická neuropatie vede k tomu, že pacient ztrácí schopnost vnímání „normálních vjemů“ – např. necítí kamínek v botě, necítí, že bota, kterou má na noze, je malá atd. To samozřejmě vede ke vzniku puchýřů či jiných poranění končetiny.

Na druhé straně, pacient, který tímto typem neuropatie trpí, vnímá podněty, které zdravý člověk nevnímá, zejména pak, pokud je v klidu – typicky večer či v noci. Velmi často pacient udává pocit mravenčení končetin, pálení končetin aj. Tyto vjemy jsou někdy tak intenzivní, že pacient není schopen usnout.

Motorická (pohybová) složka neuropatie pak vede k poruchám nervového zásobení svalů na dolní končetině, což má často za následek ochabování jednotlivých svalových skupin. Výsledkem je vznik kloubních deformací – např. vznik kladívkovitých prstů.

Další druh neuropatie vede ke vzniku otoků (nedochází ke správnému nervovému zásobení drobných cév – kapilár). Končetina se jeví zdánlivě dobře prokrvená, teplá, průtok kožními a svalovými kapilárami, které tkáň vyživují, je však snížen.

Diagnostika diabetické nohy

Každý diabetik by měl pravidelně doma provádět samovyšetřování (selfmonitoring) dolních končetin. V praxi to znamená, že by si měl buď sám pomocí zrcátka či za asistence ostatních členů rodiny 1x týdně nebo i častěji kontrolovat stav chodidel a prstů.

Při vzniku jakýchkoliv ulcerací (vřídků) či puchýřů by pak měl okamžitě navštívit svého diabetologa nebo chirurga, který se specializuje na problematiku diabetické nohy. Dále by dolní končetiny měly být pravidelně kontrolovány při každé návštěvě u diabetologa. 1 – 4 x ročně (dle stavu pacienta) by mělo být provedeno vyšetření na přítomnost diabetické neuropatie.

Pacient by měl také 1x ročně vyplnit dotazník na přítomnost či nepřítomnost diabetické neuropatie (vyplnění pacientovi nezabere více jak 5 minut času). V případě jakýchkoliv pochybnosti by měl být pacient odeslán k neurologovi, který diagnózu neuropatie potvrdí či vyvrátí.

Diabetické noze lze předejít. Ovšem za předpokladu, že nemocný je v péči o své nohy aktivní a zodpovědný a zároveň dbá na dodržování diety a stanovené léčby cukrovky tak, aby nedocházelo ke zbytečným výkyvům glykémie, které se pak podílejí na vzniku syndromu diabetické nohy.

Každý diabetolog by měl pacientovi poskytnout potřebné informace pro správnou a účinnou péči o nohy nebo mu doporučit pravidelné návštěvy v tzv. podiatrické ambulanci/podiatrickém centru.