Strach z odebrání řidičského průkazu brání pacientům přiznat těžké hypoglykémie

Podle současné legislativy EU jsou dvě těžké hypoglykémie v průběhu 12 měsíců důvodem k odnětí řidičského oprávnění. Diabetolog MUDr. Jan Brož s kolegy se pokusili zjistit u svých pacientů, zda obava z odebrání řidičského průkazu nepovede k zatajování těžkých hypoglykémií před ošetřujícím lékařem. Jistě není třeba dodávat, že zatajování hypoglykémií může negativně ovlivnit další rozhodování o léčbě.

Jak průzkum mezi pacienty vypadal? Celkem 663 pacientů s diabetem léčených inzulinem anonymně odpovědělo na otázku, zda by při vědomí možnosti ztráty řidičského průkazu zatajilo těžkou hypoglykémii před svým lékařem.

Ze všech dotázaných pacientů by 26,17 % hypoglykémii pravděpodobně nepřiznalo, 25,9 % nemá vyhraněný názor. Ve skupině pacientů s diabetem 1. typu by hypoglykémii pravděpodobně nepřiznalo pacientů 31,83 %, nevyhraněný názor má 25,06 %.

“Ukázalo se tedy, že nezanedbatelné procento pacientů s diabetem by z obavy ze ztráty řidičského průkazu mohlo zatajit těžkou hypoglykémii před svým lékařem. Absence takové informace na straně lékaře by mohla připravit pacienta o možnost správné léčby,” komentoval výsledky MUDr. Jan Brož z Diabetologického centra FN v Motole a dodal:

“S pomocí takzvané CART analýzy jsme prokázali, že vysokou míru nepřiznání hypoglykémií mají pacienti s kombinací odpovědí: „počet hypoglykémií za měsíc větší než dvě“ a „potřebuji automobil k práci či dopravě do práce“ a potvrdili tak přirozeně se nabízející hypotézu, že tajit hypoglykémie budou nejvíce ti, kteří hypoglykémie mají a automobil potřebují. V této skupině se k „nepřiznání“ či „spíše nepřiznání“ přiklonilo 64,71 % respondentů.”

Co se týče frekvence těžkých hypoglykémií za posledních 12 měsíců, tak 6,77 % pacientů s diabetem 1. typu udalo dvě a více těžkých hypoglykémií a totéž 3 % pacientů s diabetem 2. typu léčených inzulinem. Jednu těžkou hypoglykémii za posledních 12 měsíců udalo 7,90 % pacientů s diabetem 1. typu a 5,50 % s diabetem 2. typu léčených inzulínem.

Je tedy zjevné, že obava ze ztráty řidičského průkazu může významně ovlivnit chuť pacienta k přiznání těžkých hypoglykémií a v určitém úhlu pohledu tak narušit jeho důvěru k lékaři. To může vést k situaci, že budou skutečné problémy s těžkými hypoglykémiemi pacientem bagatelizovány a lékař mu nebude moci nabídnout léčbu, která by tuto situaci mohla vyřešit, či alespoň zlepšit.

Co s tím? Jan Brož se domnívá, že hlavní úkol leží na lékaři – diabetologovi. Měl by si získat pacientovu důvěru a ukázat mu, že zatajování skutečnosti není řešením, naopak, může celou situaci ještě zhoršit. Dnes navíc existují léčebné možnosti, které dokážou riziko hypoglykémií minimalizovat. Lékař je však pacientovi nemůže poskytnout, pokud nezná jeho skutečné obtíže.