Sport při cukrovce: radost, nebo starost?

Praktické potíže s provozováním sportu při diabetu spočívají v tom, že každý druh sportu vyžaduje jiná opatření k udržení normoglykémie a prevenci hypoglykémie.

Sport je všeobecně doporučován k prevenci aterosklerózy a obezity a navíc přináší příjemné pocity a radost že života. Přesto podle průzkumů až 20 % osob včetně mladých lidí pohyb doslova nesnáší. I část diabetiků vnímá sportování jako zhoršení kvality života.

Praktické potíže s provozováním sportu při diabetu spočívají v tom, že každý druh sportu vyžaduje jiná opatření k udržení normoglykémie a prevenci hypoglykémie.

„Měli bychom mít návody na jednotlivé sportovní činnosti, ale protože je nemáme, tak pacientovi zpravidla říkáme: Buďte opatrný, váš první trénink bude pravděpodobně provázen hypoglykémií“, shrnul lapidárně situaci v praxi prof. Zdeněk Rušavý, vedoucí Diabetologického centra FN v Plzni, a upozornil alespoň na několik zvláštností, o kterých by pacienti s diabetem 1. typu měli vědět. 

Za prvé, při sportech zatěžujících dolní končetiny, jako je běh nebo jízda na kole, je místem nejrychlejšího vstřebávání inzulinu stehno, zatímco v klidu se inzulin nejrychleji vstřebává z břicha a paže a nejpomaleji ze stehna.

Za druhé, uživatelé inzulinu glargin mají výhodu, že se tento inzulinový analog chová podobně jako inzulinová pumpa: bylo doloženo i v klinických studiích, že glargin se u diabetiků 1. typu při sportovní zátěži uvolňuje rovnoměrně.

Nakonec profesor doporučuje tabulku, kterou si jeho sportujíci pacienti odnášejí z ordinace a která popisuje pět základních taktik přípravy před fyzickou aktivitou a jejich výhody i nevýhody (viz tab. níže).

U diabetiků 2. typu je pohyb jednoznačně účinnou součástí léčby, ba dokonce lze říci, že je jejím pilířem. Jak už ale bylo uvedeno, řada diabetiků 2. typu bohužel vnímá pohyb jako faktor, který zhoršuje jejich kvalitu života. „Je těžké přimět k pravidelné fyzické aktivitě někoho, kdo se jí za svůj dospělý život třeba nikdy nevěnoval“, přiznává prof. Rušavý, sám vášnivý sportovec.

Pohyb není jen léčbou diabetu, platí současně za nejsilnější preventivní faktor tohoto onemocnění, a to i ve srovnání s dietou. Intenzivní pohyb může snížit riziko diabetu až o 50 %, aerobní aktivita také dokáže účinně bojovat proti ukládání tuku v organismu (v oblasti břicha a vnitřních orgánů). 

A co lze doporučit pacientům s diabetem 2. typu? „Pacient by měl ujít aspoň 2400 kroků denně, což odpovídá vzdálenosti dvou kilometrů, převedeno na čas jde o zhruba třicet minut chůze. Někteří pacienti si aktivitu rádi zpestří a zefektivní používáním moderní techniky jako jsou krokoměry nebo sporttestery,“ radí prof. Rušavý.

Už 30 minut chůze denně má významný dopad na kardiovaskulární riziko, optimum, k němuž by se pacient měl postupně dopracovat, však činí 6400 kroků denně (5 km, 50-60 minut). Profesor ovšem upozorňuje, že i u pacientů s diabetem 2. typu je třeba myslet na riziko hypoglykémie, a to především na začátku pravidelného sportování, kdy si pacient teprve zvyká a v jeho organismu dochází k nadprodukci inzulinu. 

Diabetik by měl svůj plán sportovních aktivit konzultovat na začátku nejen se svým diabetologem, ale také v podiatrické ambulanci, kde se dozví užitečné rady, jak při sportu předejít poranění nohou, případně jaký druh aktivit je pro něj z tohoto pohledu nejvhodnější.

Kvíz: Diabetes 1. typu a sport. Zkuste si zodpovědět tyto otázky (ano/ne/neví se jednoznačně), odpovědi najdete na konci článku.

  • 1) Vede sport k lepší kompenzaci diabetu 1. typu?
  • 2) Vede velký objem svaloviny k lepší kompenzaci diabetu 1. typu?
  • 3) Je u diabetiků 1. typu vhodný pouze aerobní pohyb (chůze, běh, cyklistika, plavání)?
  • 4) Je optimální cvičit jednu hodinu po jídle?
  • 5) V případě těžké hypoglykémie při sportu je jediný možný postup příštích 24 hodin nesportovat.
  • 6) Je sportovec s diabetem 1. typu schopen podat stejný výkon jako sportovec bez diabetu?
  • 7) Před začátkem fyzické aktivity je vhodné požít sacharidy ve fixní dávce.

Tab.: Taktiky přípravy před fyzickou aktivitou (FA) u pacientů s diabetem 1. typu (Pozn.: tabulka má jen informativní charakter, pro její správné a bezpečné využití je vhodná konzultace s diabetologem):

Správné odpovědi na kvíz: 1) ne, 2) nevíme, asi ne, 3) ne, vhodný je i anaerobní, 4) ne, cvičit by se mělo hlavně v době nejvyšší inzulinémie, tedy ráno nalačno, 5) ano, 6) nevíme, 7) ne.