Screening těhotenské cukrovky: v ČR nejsou odpovídající diagnostická kritéria

Těhotenská cukrovka vzniká v těhotenství, nejčastěji mezi 26. a 28. týdnem gravidity, a po porodu mizí. Jeho výskyt v populaci se pohybuje kolem 4 %, ovšem uvádí se i 10 %. Mezi rizikové faktory patří především genetické predispozice, věk ženy nad třicet let, obezita a vysoký krevní tlak.

Rizika neléčené těhotenské cukrovky (odborně zvané gestační diabetes) jsou známá: ženě více hrozí například předčasný porod nebo porod císařským řezem. Riziko vzniku diabetu 2. typu je u žen s gestačním diabetem vyšší než 40 %.

Nenarozené dítě je ohroženo odchylkami od normálního vývoje, kterým se říká diabetická fetopatie (např. vyšší hmotnost při narození – až 4 000 gramů, novorozenecká žloutenka, poporodní hypoglykémie), později může vzniknout porucha učení, hyperaktivita, obezita nebo vyšší riziko vzniku diabetu 2. typu v pozdějším věku. 

„V naprosté většině případů si však při léčbě pacientek s gestačním diabetem vystačíme s diabetickou dietou, léčba inzulinem je nutná u méně než deseti procent žen“, říká MUDr. Kateřina Anderlová, Ph.D. (III. Interní klinika 1. LF UK a VFN v Praze).

Pokud je nutné podat ženě antidiabetickou léčbu, je možné použít jak humánní (lidské) inzuliny, tak moderní inzulinová analoga. Tabletky pro léčbu diabetu (např. metformin, sulfonylurea, inkretiny ad.) nejsou pro léčbu těhotenské cukrovky doporučeny. 

Pro prevenci možných komplikací u matky i plodu je klíčový kvalitní screening těhotenské cukrovky (tedy aktivní vyhledávání v populaci těhotných žen) a její časné zachycení – bylo zjištěno, že riziko komplikací stoupá s výší matčiny glykémie (hladiny cukru v krvi). 

V ČR se při screeningu dosud vychází z odborných doporučení z roku 2008, na nichž se dohodly odborné společnosti diabetologů a gynekologů a porodníků: tento screening by měl proběhnout nejpozději mezi 24. a 28. týdnem těhotenství.

Spočívá v provedení testu, při němž se těhotné ženě změří glykémie nalačno a pak ve 120. minutě po vypití roztoku se 75 gramy glukózy. MUDr. Anderlová ovšem zdůrazňuje, že důležité je vyšetření glykémie při tomto testu také v 60. minutě, tedy hodinu po požití roztoku glukózy. Pokud je glykémie v 60. minutě zvýšená, může to znamenat, že pacientka bude potřebovat léčbu inzulinem. 

Diagnostika těhotenské cukrovky nemá jasná kritéria, která by platila po celé Evropě a v USA stejně, řada zemí má svá vlastní kritéria, která rozhodují o tom, zda žena má těhotenskou cukrovku či nikoli, což celou situaci znepřehledňuje. 

V roce 2010 však publikovala IADPSG (International Association of the Diabetes and Pregnancy Study Groups) nový doporučený postup pro screening těhotenské cukrovky, který vychází z poznatků velké studie HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcomes).

Ve studii HAPO byla uplatněna přísnější kritéria pro diagnostiku těhotenské cukrovky, což mělo za následek, že toto onemocnění bylo zjištěno až u 18 % z celkového počtu 23 000 těhotných žen ve studii (v úvodu článku jsme napsali, že výskyt se udává „pouze“ mezi 4 – 10 %).

Protože včas nerozpoznaná a neléčená těhotenská cukrovka ohrožuje matku i dítě řadou komplikací, sílí zájem odborníků v České republice o to, aby u nás byly ženy vyšetřovány podle těchto přísnějších kritérií ze studie HAPO

MUDr. Anderlová provedla s kolegy na klinice studii, při níž vyšetřili těhotné ženy podle obou kritérií (tedy jak podle mírnějších českých, tak podle přísnějších zahraničních HAPO kritérií). Ukázalo se, že pouhých 18 % žen splňuje jak česká, tak HAPO kritéria a 13 % žen splňuje pouze HAPO kritéria těhotenské cukrovky – to znamená, že těchto 13 % žen s těhotenskou cukrovkou může být v Česku, kde se používají mírnější kritéria pro diagnostiku těhotenské cukrovky, nepodchyceno.

„Z naší studie tedy vyplývá, že Česká republika má neodpovídající diagnostická kritéria,“ shrnula paní doktorka a doplnila, že Česká diabetologická společnost právě schválila nová přísnější kritéria, na něž však ještě budou muset kývnout také gynekologové a odborníci z laboratoří klinické biochemie.