Proč se vyplatí být na pracovním pohovoru upřímný?

Tak jako ve vztazích k lidem i na pracovním pohovoru je ideální být upřímný. Síť lží, kterou uchazeči o zaměstnání často pletou již od tvorby jejich životopisu a pokračují v tom i na pracovním pohovoru, se téměř s určitostí stane jejich vlastní pastí. Odměnou za upřímnost přitom může být zisk vysněné práce.

Personalisté, kteří vedou pracovní pohovory, nejsou žádní zelenáčci. Lži dokážou odhalit velmi rychle. Jednak umí číst neverbální komunikaci, ale zároveň disponují silnou zbraní téměř všechny informace si ověřit. Jak uspět na pohovoru?

Mezi nejčastější výmysly uchazečů patří jejich jazykové znalosti, které se dají velmi rychle potvrdit nebo vyvrátit telefonátem v cizím jazyce či přímou konfrontací na pracovním pohovoru.

Stejně tak i historie předešlých zaměstnání, pravdivé a upřímné odpovídání na otázky na pohovoru může ovlivnit výsledek uchazečovo snahy. Její korektnost může personalista zjistit kontaktováním bývalých zaměstnavatelů.

Představte si, že sedíte tváří v tvář vašemu možnému zaměstnavateli on vám přímo před vámi vyvrátí některé z informací uvedených ve vašem životopise. Nebudete se cítit zahanbeně a poníženě? Myslíte si, že takovým způsobem se dostanete do zaměstnání? Tudy rozhodně cesta nevede.

Nedokonalost může být plus

Nikdo není dokonalý. Proto pokud do životopisu či při rozhovoru uvedete téměř všechny možné pozitivní vlastnosti, pravděpodobně v personalistovi vyvoláte otazníky. Negativní vlastnosti či mírně nedokonalosti totiž nepředstavují nevýhodu, ale příležitost zlepšit se.

Kdo je upřímný a při otázkách na pracovním pohovoru dokážete uznat i vlastní chyby a projevit snahu o změnu, může to pro něj znamenat výrazné plus. Firmy totiž nehledají dokonalé lidi, ale ty, kteří si jsou vědomi vlastních nedostatků a jsou ochotni na nich pracovat.

Upřímnost dokáže zaručit spokojenost v budoucím zaměstnání

Upřímnost se při pracovních pohovorech vyplatí i z jiné stránky. Jednou z nejčastějších otázek na pracovním pohovoru je představa o budoucím platu či požadovaných pracovních podmínkách. Pokud na ni neodpovíte opravdu upřímně a práci získáte, zřejmě v ní nebudete spokojení.

Své požadavky proto jasně formulujte hned na začátku a reálně ohodnoťte své kvality i za cenu, že budou pro potenciálního zaměstnavatele finančně příliš vysoké. Pokud disponujete vzděláním, relevantními zkušenostmi, osobnostními předpoklady a firma vás skutečně potřebuje, je opravdu velká šance, že vašim nárokům vyhoví.

Na závěr vám nabízíme další inspiraci, proč se na pohovorech vyplatí být upřímný. Výzkum London Business School, kterého se zúčastnili opravdu upřímní uchazeči o zaměstnání a rovněž lidé, kteří v procesu pohovorů vystupovali bez jakýchkoli nedostatků, ukázal, že upřímnost je nejlepší strategie.

První skupina uchazečů byla totiž v získané práci spokojenější a úspěšnější, cítila vůči ní silnější závazek a získala po roce práce příznivější ohodnocení od zaměstnavatelů. A právě uvedené skutečnosti chce ve své práci dosáhnout snad každý zaměstnanec.

© 2024 Vmagazin.cz | Nakódoval Leoš Lang