Prevence

V našem případě se prevencí myslí především aktivní pohybový režim, kompenzační prostředky a pomůcky nebo regenerační a relaxační procedury, které vyrovnávají jednostranné dlouhodobé zatížení organismu při pracovních i mimopracovních činnostech.

Prevence výrazně snižuje rizikové faktory bolestí zad, páteře i celého pohybového aparátu.

Dělení rizikových faktorů:

  • A. Civilizační rizikové faktory – faktory související se změnami životního stylu (hypokineze, snížená variabilita pohybů, jednostranná pohybová zátěž, psychosociální faktory)
  • B. Individuální rizikové faktory – konstituce, věk, pohlaví, tělesná hmotnost, sport, mimopracovní činnost, jiná onemocnění
  • C. Rizikové faktory pracovních podmínek – těžká fyzická práce, polohová a pohybová zátěž (dlouhodobý stoj, sed, vnucené pracovní polohy), fyzikální faktory (celo tělové vibrace, mikroklimatické podmínky), chemické škodliviny, psychosociální faktory (nespokojenost s prací, monotónní práce, stres).

Záda si lze představit také jako určitý orgán, jehož funkce je především ve vzpřímeném držení a pohybu těla. To že „funkce vytváří orgán”, věděli již lékaři ve starověku, je však nutné rozlišovat špatnou a správnou funkci. Tu špatnou podporuje životní styl, kde převažuje sedavé zaměstnání, nedostatek přirozeného pohybu a nadměrné psychické vypětí.

Dá se tedy říci, že se špatné funkci ve větší či menší míře nelze vyhnout. Z toho plyne, že i zcela zdravý člověk, který svoje tělo (záda) zatěžuje špatnou funkcí, může v určitém časovém horizontu očekávat zdravotní obtíže. Špatnou funkci lze samozřejmě zlepšit nebo ji kompenzovat nějakou prospěšnou činností.

Taková činnost se nazývá prevencí. Prevence je vždy efektivnější, ekonomicky přijatelnější a příjemnější než léčba! Ačkoliv se jedná především o cvičební a relaxační techniky, v případě náznaku zdravotních obtíží je třeba užívání těchto cvičení a procedur vždy konzultovat s lékařem nebo fyzioterapeutem.

Prevence se dělí na aktivní a pasivní (aktivity/pasivity). Aktivity a pasivity zahrnují různé sportovní činnosti, tělesná cvičení, relaxační a regenerační procedury, které jsou vhodnou kompenzací jednostranné pracovní činnosti a účinnou prevencí vzniku zdravotních obtíž.

Ne všechny jsou však vhodné pro každého, záleží na věku, celkové tělesné kondici, zdravotním stavu a typu pracovní činnosti. Jiná pasivní nebo aktivní činnost bude vhodná pro 50 letého úředníka nebo pro 25 letého pracovníka ve výrobním závodu. Možností kompenzace je celá řada, s ohledem na pracovní zátěž, věk, zdravotní stav, pohlaví, časové možnosti atd.