Počítačová kriminalita – Puberta kluci

V dnešní době už si většina lidí nedovede představit svět bez počítačů a bez internetu. Počítače nám pomáhají při práci a při učení a hlavně poskytují mnoho druhů zábavy. Na internetu však číhají i mnohá nebezpečí.

Díky internetu a různým sociálním sítím si můžeme psát s lidmi, které od nás dělí jakákoliv vzdálenost. Jenže kromě všech možných výhod existují i rizika. Mnoho lidí totiž používá internet k páchání zločinu. A kdo není opatrný, může se snadno stát jejich obětí.

Internet je bezpochyby užitečný, je však nutné vědět, jak se na něm chovat.
Internet je bezpochyby užitečný, je však nutné vědět, jak se na něm chovat.

Ne každý, kdo používá internet, vystupuje pod svojí pravou identitou. To znamená, že někdo ze sebe dělá například mladého sportovce, i když ve skutečnosti je už starý a nikdy v životě nesportoval.

Jiný se zase vydává za ženu, ačkoliv ve skutečnosti je muž. Nebo naopak. Někteří lidé se tím jen baví, nicméně jiní používají falešnou identitu k tomu, aby někomu druhému ublížili.

Proto je důležité být při používání internetu opatrný a nenavazovat důvěrné známosti s někým, koho osobně neznáme ze skutečného života. I když je to smutné, svět je plný různých podvodníků. S tím je třeba počítat.

Podle výzkumu Palackého univerzity (z roku 2014) se každé třetí dítě v České republice stalo obětí tzv. kyberšikany (například vydírání nebo sexuálního obtěžování prostřednictvím internetu).

Na internetu je důležité chránit si své soukromí. Například tím, že:

  • nikdy nikomu nepíšeme svoji adresu ani číslo telefonu
  • nikomu nedáváme své přístupové údaje (hesla) k uživatelským účtům (například k e-mailu nebo k profilu na sociální síti)
  • nedáváme si schůzku s někým, koho známe jen z internetu – mohla by to být past
  • nikomu cizímu neposíláme svoji fotografii a pokud možno své fotografie nezveřejňujeme ve veřejných profilech (tam, kde by si je mohl prohlédnout každý návštěvník)
  • vůbec nikomu neposíláme fotografii, na které jsme nazí (dokonce ani kamarádovi nebo kamarádce – každé kamarádství totiž může jednou skončit a takové fotografie by pak mohly posloužit jako nástroj pomsty)
  • když si nejsme jisti, zda si nás chce přidat do přátel někdo, koho známe (třeba spolužák nebo kamarád), nejprve se ho při nejbližším setkání zeptáme, zda nám psal opravdu on
  • pokud dostaneme neslušný, vulgární či urážlivý vzkaz od neznámého člověka, nereagujeme na něj (neposíláme žádnou odpověď)
  • na e-mailu neotevíráme přílohy u zpráv, které přišly z neznámé adresy

Nebezpečné mohou být také různé internetový výzvy neboli „challenge“, které se šíří na sociálních sítích.

V rámci některých takovýchto výzev jsou uživatelé internetu vyzýváni k napodobování různých neobvyklých úkonů, které mohou ohrozit jejich zdraví nebo i život (jinak řečeno jsou naváděni k tomu, aby udělali něco, co jim může ublížit). Autoři takovýchto výzev nezodpovědně hazardují se zdravím a s bezpečností ostatních.

Když už se někdo kvůli neopatrnosti na internetu stane obětí obtěžování či dokonce vydírání, neměl by spoléhat jen na sebe. Není žádná ostuda požádat o pomoc známého člověka.

Pokud se dospívající dostane do podobného problému a stydí se o něm mluvit třeba se svými rodiči, může se obrátit na některou z linek bezpečí, například:

Linka bezpečí – tel. 116 111 (volání zadarmo)

Linka důvěry Dětského krizového centra – tel. 241 484 149