Pasivní kouření a riziko diabetu

Podle všeho souvisí pasivní kouření se zvýšeným rizikem obezity a diabetu 2. typu u dospělých.

Osoby vystavené pasivnímu kouření (angličtina má pro ně elegantní výraz secondhand smoking, tedy něco jako „kouření z druhé ruky“) měli vyšší body mass index, vyšší výskyt diabetu 2. typu a byla u nich zjištěna vyšší inzulinová rezistence (cosi jako předstupeň diabetu 2. typu), vyšší hodnoty lačné glykémie a vyšší glykovaný hemoglobin.

Výskyt diabetu u pasivních kuřáků byl podobný výskytu diabetu u kuřáků aktivních. Je tedy jedno, zda kouříte vy nebo vás partner či kolega: jste-li vystaveni kouři z jejich cigaret, máte riziko srovnatelné.

Souvislost mezi pasivním kouřením a diabetem 2. typu není dána obezitou a budou ještě zapotřebí studie, které by prokázaly, zda mezi pasivním kouřením a diabetem existuje kauzální vztah (tj. zda pasivní kouření skutečně způsobuje diabetes).

Jedná se každopádně o další indicii, že pasivní kouření, které bývá často laiky podceňované, škodí zdraví.