Páry mají společné riziko obezity a diabetu 2. typu

Má-li muž nad 50 let obézní ženu, výrazně se mu zvyšuje riziko rozvoje diabetu 2. typu, prokázala studie zveřejněná na kongresu EASD v Lisabonu.

Autoři poukazují na to, že obezita a diabetes 2. typu u jednoho z páru může zvýšit riziko rozvoje těchto nemocí u druhého z páru. Na vině jsou nejspíše sdílené nevhodné stravovací a pohybové návyky. Z kohorty studie ELSA (English Longitudinal Study of Ageing) bylo analyzováno 3650 mužů a 3478 žen ve věku 50 let a více, kteří byli sledováni každého 2,5 roku s celkovou délkou sledování 11,5 let.

Autoři spočítali, že na každých 5 kg/m2 BMI hmotnosti ženy roste riziko diabetu 2. typu u manžela o 21%. Opačně to však neplatilo, u ženy s obézním manželem riziko diabetu 2. typu nerostlo. Další analýzy objevily, že páry, z nichž jeden má diabetes 2. typu, společně tloustnou rychleji než páry bez tohoto zatížení.

Jedná se o první studii sledující efekt přítomnosti obezity v páru na riziko diabetu 2. typu. Autoři dodávají, že při hodnocení rizika obezity u jedince by měl být brán v potaz i fakt, zda má jejich partner diabetes 2. typu či ne.