Okna Slovaktual

Společnost Slovaktual byla založena v roce 1990 jako montážní firma. Ve svých počátcích dělala montáže plastových výrobků pro zahraniční firmy. Později firma nakoupila nejmodernějších linky na výrobu plastových oken Actual a Single Line od německé firmy Elumatec. Dnes je největším výrobcem na trhu plastových oken na Slovensku, vyrábí vedle plastových oknech i hliníkové dveře. 

Strategií společnosti Slovaktual je zaměření na konkrétního zákazníka. Důraz se klade na jeho požadavky a snahu o zkrácení dodacích dob na minimum. Kvalita dodaných výrobků je na nadstandardní úrovni. O tom svědčí i certifikáty od slovenských státních zkušeben LIGNOTESTING Bratislava či VÚSAPL Nitra.

V lednu 2005 Slovaktual úspěšně absolvoval kombinovaný certifikovaný audit systému manažerstva kvality podle požadavků ČSN EN ISO 9001:2001, systému enviromentálního managementu jakosti dle ČSN EN ISO 14001:2004 a systému bezpečnosti a ochrany zdraví při práci OHSAS 18001:1999. 

Plastová okna od posločnosti Slovaktual jsou vyrobeny z moderního materiálu PVC. Ten má unikátní dlouhou životnost, protože je odolný vůči povětrnostním vlivům a vlivům způsobujícím stárnutí.

Základ konstrukce plastových oken je tvořený profilovým systémem německého výrobce Aluplast GmbH. Konstrukce profilů je navržena pro klimatické podmínky na Slovensku, proto volba právě tohoto systému byla logickým rozhodnutím pro dosažení požadovaných vlastností oken Slovaktual. Izolační skla pocházejí z linek firmy Nitrasklo a AGC Trenčín.

Společnost Slovaktual má na slovenském trhu i na jiných trzích Evropy silné postavení. Je to především díky důslednému dodržování firemní politiky, zaměření na kvalitu a přímý přístup v celé šíři výrobního a prodejního procesu. Marketing je zaměřen na podávání pravdivých a nezkreslený informací.