Čas v cílovém rozmezí – nový způsob hlídání glykemie

Jak se kontinuální glukózové monitory (CGM) staly v průběhu posledního desetiletí přesnější a populárnější , objevil se nový způsob stanovení kontroly glykemie, tedy cukru v krvi. Nazývá se „čas v rozmezí“ a může se stát důležitým nástrojem, jak udržovat kompenzaci diabetu a vyhnout se komplikacím.

Koncept je jednoduchý: váš senzor každých několik minut shromažďuje aktuální data o stavu glykemie a počítá procento času, které jste strávili v cílovém rozmezí glykemie, tedy v žádoucích hodnotách, které se maximálně blíží glykemii zdravých lidí. Měří a počítá ale i čas, který jste strávili nad nebo pod. Tato data mohou poskytnout užitečný pohled na to, jak jídlo, cvičení, nálada a další faktory vychylují hladiny glukózy v krvi během dne (24 hodin). 

V současné době se jednotlivá zařízení liší ve způsobu zobrazování času v rozmezí, ale odborníci tlačí na to, aby výrobci výstupy dat sjednotili do standardní podoby, která by usnadnila lékařům i pacientům léčbu.  

Loni v létě bylo také americkými odbornými společnostmi publikováno první doporučení pro časy v rozmezí. Uvádí, že  cílem pro většinu lidí s diabetem typu 1 a typu 2 je mít alespoň 70 % naměřených hodnot v rozmezí 3,8 – 10 mmol/l. Jsou stanoveny různé cíle –  pro těhotné ženy a starší lidi, jakož i pro osoby s vyšším rizikem diabetických komplikací (viz tabulka).

Pokyny také specifikují, jak málo času by mělo být stráveno pod nebo nad cílovým rozsahem – jde o to omezit hypoglykémii a extrémy hyperglykémie.

Nedávné studie naznačují, že čím více času strávíte v cílovém rozmezí, tím je méně pravděpodobné, že se u vás objeví komplikace spojené s diabetem. V jedné studii zveřejněné v časopise Diabetes Care začátkem tohoto roku vědci uvedli, že s tím, jak se u pacientů čas v rozmezí snižoval, dramaticky vzrostlo riziko rozvoje diabetické retinopatie i mikroalbuminurie – rizikového faktoru pro onemocnění ledvin. 

Další studie v Diabetes Care, publikovaná v roce 2018, ukázala souvislost mezi časovým rozmezím a retinopatií. Autoři zjistili, že účastníci s pokročilejší retinopatií trávili v cílovém rozsahu glykemie výrazně méně času. Méně času v cílovém rozmezí může být také spojeno s neuropatií, tedy diabetickým poškozením nervů.

Výzkum vlivu času v rozmezí je nicméně ještě stále na startu – CGM nejsou používány zatím ještě tak dlouho, aby poskytly dlouhodobá data z dostatečně dlouhých studií. Jde nicméně o nový koncept v léčbě diabetu, který bude nabývat na důležitosti.

Čas strávený v cílovém rozmezí podle diabetologů také poskytuje mnohem citlivější a přesnější obrázek o tom, jak se vyvíjí kompenzace diabetu. Například glykovaný hemoglobin (tzv. dlouhý cukr) informuje o průměrné hladině glukózy v krvi za předchozí tři měsíce.

Nezdokumentuje různá maxima a minima, které mohou mít lidé s diabetem během tohoto období. Neznamená to, že by glykovaný hemoglobin měl být plně nahrazen časem v rozmezí, ale spíš jím být vhodně doplněn.

Lidé s diabetem 1. typu i 2. typu, kteří používají inzulín a mají přísné cíle v oblasti glykemie, budou mít z hlídání času v cílovém rozmezí největší prospěch. Je to proto, že s největší pravděpodobností kolísají mezi maximy a minimy glykemie.

A minima jsou to, čemu je třeba se co nejvíce vyhnout. U pacientů na inzulinu může čas v rozmezí pomoci minimalizovat hypoglykémii. Výzkum dosud neprokázal, jak často by lidé měli kontrolovat svůj čas v cílovém rozsahu. Nicméně mnoho diabetiků považuje za užitečné denní a týdenní shrnutí. 

Pokud máte diabetes 2. typu a neužíváte inzulín ani nepoužíváte CGM, můžete se spokojit s hodnocením glykovaného hemoglobinu. Pokud vás ale zajímá čas v rozsahu, promluvte si se svým lékařem o použití profesionálního CGM po dobu asi dvou týdnů, abyste zjistili vzorce časového rozložení vašich glykemií a optimalizovali je. Váš lékař vám může doporučit, abyste to udělali každý rok, abyste si potvrdili, že váš čas v cílovém rozmezí zůstává stabilní.

Jednou z překážek širšího uplatnění času v rozmezí je relativně omezený počet lidí, kteří používají CGM. Ačkoli se počet v posledních letech dramaticky zvýšil, používá tuto technologii méně než 30 procent lidí s diabetem 1. typu.  

Tab.: Časy strávené v cílovém rozmezí (Diabetes Care 2019)

Skupina pacientů

Čas v cílovém rozmezí

Čas pod cílovým rozmezím

Čas nad cílovým rozmezím

Diabetici 1. nebo 2. typu 

Nejméně 70 % hodnot mezi 3,8 – 10 mmol/l

Méně než 4 % hodnot pod 3,8 mmol/l, méně než 1 % pod 3 mmol/l

Méně než 25 % hodnot nad 10 mmol/l, méně než 5 % hodnot nad 13,8 mmol/l

Starší pacienti nebo osoby se syndromem nerozpoznání hypoglykemie 

Nejméně 50 % hodnot mezi 3,8 – 10 mmol/l

Méně než 1 % hodnot pod 3,8 mmol/l

Méně než 10 % hodnot nad 13,8 mmol/l

Těhotné ženy s diabetem 1. typu

Nejméně 70 % hodnot mezi 3,5 – 7,8 mmol/l

Méně než 4 % hodnot pod 3,5 mmol/l, méně než 1 % pod 3 mmol/l 

Méně než 25 % hodnot nad 7,8 mmol/l