Nejčastější příznaky cukrovky

„Nejprve je nutné říci, že často nejsou přítomny žádné klinické příznaky, a přesto je pacientovi diabetes diagnostikován. Tato situace není vzácná. Výskyt příznaků cukrovky závisí na hodnotě hladiny krevního cukru a na rychlosti vývoje choroby“, říká diabetoložka MUDr. Jana Psottová.

  1. zvýšená žízeň a tudíž zvýšený příjem tekutin
  2. časté močení ve dne i v noci
  3. váhový úbytek bez omezení příjmu potravy a nezměněné chuti k jídlu
  4. únava, malátnost
  5. nechutenství a váhový úbytek
  6. přechodné poruchy zrakové ostrosti
  7. opakující se infekce se svěděním (močové a kožní infekce, infekce v pohlavních orgánech jak mužů, tak u žen)
  8. postižení dolních končetin

Je nutno zdůraznit, že jsou to všechno příznaky necharakteristické a mohou se objevit i z jiných důvodů než je onemocnění cukrovkou. Výše jsou uvedeny nejčastější klinické příznaky. Mimo již zmíněné absence příznaků se též může cukrovka projevit poruchou vědomí až kómatem, dechem páchnoucím po acetonu, zvýšenou kazivostí chrupu, předčasnou paradentózou, poruchami potence, poruchami zažívání, průjmy.

Nejjednodušší pro stanovení diagnózy je provést změření hladiny krevního cukru a chorobu vyvrátit nebo potvrdit. Změření glykémie, tedy hladiny krevního cukru, je možno provést odběrem krve z prstu (kapilární krve) nebo ze žíly (venózní krve) na požádání u praktického lékaře či jiného lékaře specialisty.

„Mám zkušenost, že laboratoře provedou odběr na požádání bez jakéhokoliv doporučení za přibližnou cenu do 200 Kč. Tyto informace jsem neověřovala ve všech laboratořích, naše laboratoř provádí odběr na přání pacienta za 50 Kč“, říká MUDr. Psottová.