Mám opravdu cukrovku?

Při podezření na cukrovku je třeba potvrdit diagnózu onemocnění standardním postupem. O diagnóze cukrovky svědčí mnoho příznaků. Jak poznat cukrovku?

Příznaky

  1. přítomnost klinických příznaků a náhodná glykémie (hladinou krevního cukru) vyšší než 11,0 mmol/l nebo následná hodnota glykémie ze žilního odběru nalačno vyšší než 7,0 mmol/l (stačí jedno stanovení)
  2. absence klinických projevů a nález glykémie v žilní krvi nalačno vyšší než 7,0 mmol/l po osmihodinovém lačnění – provádí se ranní odběr nalačno (třeba ověřit aspoň dvakrát)
  3. nález hladiny krevního cukru za 2 hodiny při provedeném orálně glukózo – tolerančním testu (oGTT) nad 11,0 mmol/l. Test oGTT je test po vypití roztoku se 75 g glukózy

Může se stát, že člověk nezapadne do bodu 1 – 3, ovšem bude mít lehce zvýšenou hodnotu glykémie, ne tedy v normě. Diagnóza se nazývá složitě hraniční porucha glukózové homeostázy. Pro představu, je to takové „meziposchodí“ mezi zdravými a diabetiky.

Diagnóza je dána tím, že buď má člověk glykémii nalačno nad 7,0 mmol/l nebo po provedeném orálně glukózo-tolerančním testu (lidově „sladké pití“) za 1 nebo 2 hodiny je hladina glykémie mezi 7,8 – 11,0 mmol/l.

Tato porucha může být kdykoliv přediagnostikována na diabetes na základě klinických a laboratorních parametrů. Tuto poruchu je třeba sledovat, protože často přechází v onemocnění cukrovkou.

„Diagnózu nelze udělat na základě jiných vyšetření než těch výše uvedených a je nutné mít potvrzené hodnoty standardizovanou laboratoří, ne například na základě změření glukometrem. Mimo okolnosti uvedené v bodě 1 je nutno mít k dispozici alespoň dvě měření, která byla provedena ve dvou různých dnech“ zdůrazňuje diabetoložka MUDr. Psottová.

Jak se diagnostikuje diabetes u těhotných?

V České republice je orálně glukózo-toleranční test (oGTT) v současné době povinný v období mezi 24. – 28. týdnem těhotenství u všech pacientek. Pokud ženu neposlal gynekolog, měla by o toto vyšetření požádat, protože zvýšená hladina krevního cukru by mohla způsobit nezvratné změny plodu (miminka).

Hodnoty glykémií by v provedeném oGTT neměly v těhotenství překročit hodnotu 7,0 mmol/l (přísnější americká doporučení) po 1 nebo dvou hodinách oGTT, eventuelně hodnotu 7,5 mmol/l (dle evropských doporučení).

Pokud byl gestační diabetes diagnostikován, základem, podle kterého by se žena měla vždy orientovat, jsou hodnoty glykémie (krevního cukru) nalačno a po jídle (nejlépe za 1 hod.). Hodnoty glykémie by neměly v těhotenství překročit hodnotu 7,0 – 7,5 mmol/l.

Z těchto důvodů je vhodné pravidelně provádět selfmonitoring (měření) hladin krevního cukru pomocí glukometru. Bezproblémové těhotenství a zdravé miminko je určitě jedna z nejkrásnějších událostí v životě.

Žena by neměla zapomenout také navštívit diabetologickou poradnu po skončení kojení, protože pokud se projeví gestační cukrovka, existuje riziko diabetu a je doporučováno „hlídat“ chorobu, která jen „spí“.