Když má diabetik chřipku

Poslední fáze zimy je tradičně období zvýšeného výskytu chřipek. Lidé s diabetem jsou náchylnější k infekčním nemocem hlavně tehdy, když nemají diabetes pod kontrolou a jejich glykémie je zvýšená. Když už diabetik onemocní infekcí, je i při správné léčbě jeho uzdravování komplikovanější a delší než u jinak zdravých jedinců. Proto je důležité vědět, jak chřipce účinně předcházet. 

Hlavním preventivním opatřením je kompenzovaná cukrovka. Čím blíže budou hladiny cukru v krvi normálním hodnotám, tím bude menší riziko onemocnění chřipkou. Cukrovku lze dostat pod kontrolu dietou a léky, optimální cíle léčby pak určí váš diabetolog podle typu vašeho diabetu, věku, pohlaví, celkového zdravotního stavu a přidružených chorob.

Pro dosažení optimální glykémie je také důležité pravidelné měření glukometrem nebo sledovat přítomnost cukru v krvi nebo moči pomocí diagnostických proužků. Jak často tato měření provádět určí váš ošetřující lékař.

Chřipka se přenáší vzduchem, proto je účelné vyhýbat se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí (dopravní prostředky, kavárny, kina…). Toto opatření se samozřejmě těžko realizuje, pokud člověk žije ve městě a chodí do práce, ovšem je možné se o to pokusit aspoň v době “chřipkových epidemií.” 

Diabetikům může pomoci také očkování proti chřipce. Očkování probíhá už na podzim a provádí se proti virům chřipky, jejichž výskyt se v daném roce očekává. 

Klíčové je posilovat imunitu a vyhýbat se prochlazení, protože prochlazení a nedostatek vitamínů činí člověka vnímavějšího k infekčním onemocněním. Nejlepším zdrojem vitamínů, zejména vitamínu C, je syrová zelenina a ovoce.

Dobrý tip na denní porci vitamínů představují třeba oblíbené čerstvě lisované ovocné nebo zeleninové šťávy, které lze buď zakoupit ve stáncích v obchodních centrech, v některých kavárnách, nebo si je pomocí kvalitního odšťavňovače připravit doma. Nezapomínejte, že ovoce obsahuje cukry, proto si pohlídejte, kolik můžete vypít. 

Jak postupovat, když chřipka již propukla?

Objeví-li se u diabetika přes veškerou opatrnost příznaky chřipkového onemocnění, je nebezpečné nemoc přecházet, protože by se mohly rychle rozvinout závažné komplikace. Riziko jejich vzniku je dvakrát vyšší než u zdravé osoby stejného věku. Mimoto se nemocný stává zdrojem infekce pro své okolí.

Nezbytný je klid na lůžku, případně podávání léků snižujících horečku, vitamín C. Má-li pacient chřipku a přitom je objednán na kontrolu ke svému diabetologovi, bude vhodnější odložit ji na dobu, až bude zdráv. Případné problémy, které se mohou v průběhu nemoci objevit (např. výkyvy glykémie), lze probrat s lékařem telefonicky.

Při chřipce i jiných onemocněních se hladiny cukru v krvi většinou zvýší. Překročí-li množství cukru v krvi takzvaný ledvinný práh, cukr začne odcházet z těla močí a při tom s sebou strhává vodu. Tak se vytvoří větší množství moči, než je nutné.

Ztráty vody močí i pocením je proto třeba pečlivě doplňovat: je nezbytné pít alespoň tři litry tekutin denně. Vhodné jsou čaje, minerální vody, voda ochucená citronem, káva z melty apod. Nápoje by měly být samozřejmě neslazené nebo slazené umělým sladidlem.

Jak často se při chřipce měřit? Je účelné změřit se hned na počátku onemocnění. Buď glukometrem, nebo, pokud jej nemáte, diagnostickými proužky pro měření cukru z krve nebo moči. Je třeba zároveň sledovat přítomnost ketolátek v moči a dále pak postupovat podle naměřených hodnot.

Jestliže jsou vyšší, než je stanovený léčebný cíl, nebo jsou v moči ketolátky, je nutná telefonická konzultace s ošetřujícím lékařem (diabetologem). Jsou-li ketolátky v moči a pacient zvrací, je nezbytná okamžitá hospitalizace.

Co všechno se při akutním infekčním onemocnění v těle děje? Každá taková situace je pro organismus stresem, vylučují se hormony působící opačně než inzulin. Játra uvolňují cukr navzdory jeho vysoké hladině přítomné v krvi. Zvyšuje se také odolnost tkání vůči účinkům inzulinu.

Buňky svalové, jaterní a tukové nemohou bez dostatečného účinku inzulinu získávat energii z cukru. Začnou štěpit tuky, a tak mohou vznikat v těle ketolátky. Jejich kyselý charakter prohlubuje rozvrat látkové přeměny.

Uvědomte si, že i když při chřipce pacient méně jí, bude pravděpodobně potřebovat stejnou nebo vyšší dávku inzulinu. Jestliže k léčbě cukrovky stačila doposud dieta nebo antidiabetické léky, může se stát, že bude na přechodnou dobu třeba aplikovat inzulin. Úpravu léčebného režimu při chřipce je nezbytné provádět vždy po poradě se svým diabetologem nebo lékařem, který vaši cukrovku léčí.