Jste správně léčeni?

Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je trvalé dodržování dietních a režimových opatření včetně pravidelné pohybové aktivity, zákaz kouření a oboustranně plnohodnotná spolupráce lékaře a pacienta.

Cílem léčby v rámci komplexní péče o pacienty s diagnózou diabetes mellitus (cukrovky) je umožnit plnohodnotný aktivní život, a to jak po stránce kvantitativní (např. délka života), tak i po stránce kvality života (aktivní život bez omezení vlastní nemocí či jejími komplikacemi).

K dobré kompenzaci je nezbytná Vaše aktivita a Váš lékař by Vám v tom měl pomoci. Každý člověk je individualita, je tedy jedinečný a lékař by měl takto k pacientovi přistupovat – jde o individuální přístup k léčbě, i když principy a cíle jsou obdobné.

Na co by se měla léčba zaměřovat?

1) na optimální kompenzaci (kompenzace se hodnotí podle laboratorních, klinických a jiných ukazatelů)
2) na co nejlepší kvalitu života pacienta
3) na prevenci a léčbu případných komplikací cukrovky, které mohou být buď akutní (nastanou náhle) nebo chronické (vyvíjejí se pozvolna, avšak jsou trvalé)

Jaká je optimální kompenzace cukrovky?

1) když odstraní obtíže pacienta, tj. příznaky cukrovky
Všechny příznaky jsou důsledkem zvýšené či vysoké hodnoty krevního cukru a neschopnosti organizmu se s touto situací vypořádat. Tyto příznaky mohou být různorodé: zvýšená žízeň a tudíž zvýšený příjem tekutin, častější močení ve dne i v noci, přechodné poruchy zrakové ostrosti, opakující se nebo obtížně se hojící infekce zejména močového či pohlavního ústrojí a kůže, hubnutí při normálním příjmu potravy a nezměněné chuti k jídlu, poruchy potence, obecné příznaky jako únava, malátnost, nevýkonnost. Rovněž se může stát, že pacient má cukrovku, aniž by měl nějaké příznaky, a tato choroba se zjistí náhodně.

2) když předchází vzniku akutních komplikací

a) hypoglykémii (projeví se snížením hladiny krevního cukru na hodnotu přibližně 3,3 mmol/l a méně. Je většinou doprovázena nepříjemnými příznaky: např. celkovou slabostí, nevolností, třesem, pocením, zamlženým viděním, nervozitou a podobně.

b) hyperglykémii (projeví se zvýšením hladiny krevního cukru na hodnotu vyšší než 12 mmol/l a méně často nežádoucími účinky než u hypoglykémie)

c) ketoacidóze (vzácnější a závažnější akutní komplikace, která je častější u pacientů s diabetem mellitem1.typu. Tato komplikace je daná vystupňovanou neschopností organismu zpracovat hromadící se krevní cukr s následnými poruchami).

3) když předchází dlouhodobým trvalým (chronickým) komplikacím

2. část – Jaké máte mít hodnoty?

Úspěšná kompenzace a výborné výsledky nejsou možné, pokud nebudete dodržovat racionální stravu s omezením cukrů, pravidelný pohyb, zákaz kouření a pravidelné kontroly u lékaře.

Kritéria kompenzace diabetu:

1. glykémie nalačnovýbornáuspokojivá

 

neuspokojivá

4,0 – 6,0 mmol/l 6,0 – 7,0 mmol/l nad 7,0 mmol/l

Cílem léčby cukrovky je zajistit, aby pacient netrpěl příznaky, které vyplývají z vysoké nebo naopak nízké hladiny krevního cukru (hyperglykémie nebo hypoglykémie).

O co ještě jde?

V léčbě jde také o to, aby se pacient vyhnul dlouhodobým komplikacím cukrovky (postižení očí, ledvin, nervů, špatné prokrvování nohou, onemocnění srdce, cévní mozkové příhody), které zkracují život a snižují jeho kvalitu.

Pacient se proto snaží ve spolupráci s lékařem pomocí režimových opatření (stravy a pohybu) a léků nebo inzulínu držet hladinu krevního cukru co nejblíže hodnotám u zdravého člověka.

Zároveň je cílem snižovat všechny ostatní rizikové faktory, které se podílejí na rozvinutí dlouhodobých komplikací cukrovky, jako je vysoký krevní tlak, vysoká hladina cholesterolu, kouření, obezita. Léčba cukrovky se tedy zdaleka nezaměřuje jen na „hlídání“ hladiny krevního cukru, a pacient ovlivňuje tuto hladinu svým přístupem ke stravování, pohybu, kouření, vlastnímu sledování krevního cukru, popřípadě měření krevního tlaku.

Výše jsou uvedena kritéria hodnocení úspěšnosti léčby (tzv. cílové hodnoty), je však třeba předeslat, že jiným způsobem hodnotíme léčbu starších lidí a léčbu u biologicky mladších jedinců. U starších pacientů bereme především ohled na aktuální stav. U mladých pacientů hodnotíme kompenzaci cukrovky s perspektivou do budoucna, tedy, abychom zabránili dlouhodobým komplikacím cukrovky.