Jak vytvořit graf závislosti v Excelu?

Tento návod ukáže, jak lze vytvořit graf závislosti v Excelu.

Tabulka dat

Nejprve budeme potřebovat tabulku dat určených ke zpracování. V příkladu pracuji s dvěma sloupci – U a I. Když máme připravenou tabulku, klikneme na položku „Vložit“ v hlavním menu. Na třetí kartě „Grafy“ vybereme možnost „XY (závislost)“ a vybereme první možnost „XY (závislost) jen se značkami“.

Do dopisu se vloží graf. Klikneme pravým tlačítkem a vybereme možnost „Výchozí údaje ..“ Teď si označíme oblast s našimi daty a potvrdíme tlačítkem „OK“. Graf je na světě. 

Formát grafu

Postupně můžeme klikat pravým tlačítkem myši na jednotlivé části grafu a vždy vybereme poslední možnost „Formátovat“. Tímto způsobem můžeme změnit značky, přidat mřížku, změnit rozsah údajů, názvy os, změnit barvy, pozadí grafu a mnoho jiného. 

Užitečné funkce

Pokud myší vybereme jednu ze značek a klikneme pravým tlačítkem, v rozbaleném menu se zobrazí dvě zajímavé možnosti – „Přidat označení údajů“ a „Přidat trendovou čáru“.

Pokud jsou vaše data závislé a přibližně znáte druh závislosti, můžete si zobrazit trendovou čáru – jakýsi grafický průměr všech vašich hodnot. V grafu na obrázku tvoří body přibližně přímku. Trendovou čárou bude tedy přímka.

V okně „Formátovat trendovou čáru“ najdete dole užitečnou možnost „Zobrazit v grafu rovnici“. Nyní jste vytvořili bezchybný graf závislosti.