Jak se vyhnout komplikacím cukrovky?

Smyslem tohoto článku je vysvětlit, proč se snaží váš lékař, abyste měli co nejlepší hodnoty kompenzace cukrovky a proč byste se měli snažit i vy. Je jednoznačně prokázáno, že čím lepší budete mít výsledky, tím bude lepší vaše kvalita života bez akutních i dlouhodobých komplikací cukrovky.

Cíle léčby cukrovky musí být vždy individuální, to znamená, že lékař a pacient musí zhodnotit všechny parametry léčby.

Jaké jsou tři hlavní cíle léčby cukrovky a prevence diabetických komplikací?

1. Co nejlepší kvalita života
Úspěšná léčba by neměla pacienta omezovat ani v jeho práci ani v jeho volném čase či denních aktivitách. Pokud by ho omezovala, tak jen  co nejméně. Každý z nás má však jiné představy o svém životě,  jak ho chce kvalitně prožívat a co je ochoten pro to udělat.

2. Optimální ukazatele laboratorní, klinické a jiné. Oba – váš lékař i vy byste se měli snažit dosáhnout cílových hodnot kompenzace cukrovky. Které ukazatele to jsou?

Jsou to optimální hodnoty glykémie nalačno, glykémie po jídle, hmotnosti, krevního tlaku, velikost dávky inzulinu apod. A hlavně nepřítomnost subjektivních obtíží.

Požadované hodnoty:

Glykémie v žilní plazmě nalačno před jídlem nad 4,5 mmol/l (pod 6,0) Hodnoty glykémie v plné kapilární krvi ( získané selfmonitoringem) 6,0 mmol/l (pod 7,0), na lačno 4,0- 6,0 mmol/l (pod 8,0), postprandiální, 1-2 hod. po jídle 5,0-7,5 mmol/l (pod 9,0)

Krevní tlak 130/80 mmHg

Krevní tuky: celkový cholesterol 4,5 mmol/l, LDL cholesterol 2,5 mmol/l, u diabetiků po kardiovaskulární příhodě LDL cholesterol pod 2,0 mmol/l,HDL cholesterol 1/1,2 mmol/l muži /ženy, triacylglyceroly 1,7 mmol/l

Body mass index 27 kg/m2

U nemocných s nadváhou a obezitou je cílem redukce hmotnosti o 5-10 % a následně ji trvale udržet.

(Poznámka: svůj BMI = body mass index si můžete spočítat tak, že svoji hmotnost v kg vydělíte druhou mocninou výšky v metrech. Např.: moje hmotnost je 54 kg, výška 1,60 m, 54:1,6×1,6=54:2,56=21)

Obvod pasu : 80 cm u žen / 94 cm u mužů

Celková dávka inzulinu/24 hodin/kg hmotnosti 0,6 IU
(např. Pacient s váhou 90 kg, jeho dávka inzulinu by neměla přesáhnout 90×0,6=54 IU za 24 hod., pokud si aplikuje 4 dávky dvou různěpůsobích inzulínů, musíme sečít všechny denní dávky dohromady)

HbA1c – glykovaný hemoglobin do 4 %

Tyto ukazatele jsou upraveny podle společných doporučení mezinárodních a českých odborných společností z hlediska prevence kardiovaskulárních (srdečněcévních) onemocnění. Cílové hodnoty je vhodné většinou stanovit individuálně, na to se nesmí zapomínat! 

Je nutno zvážit věk, náročnost zaměstnání, možnosti fyzické aktivity, přítomnost dalších chorob – například jestli pacient prodělal akutní infarkt myokardu, jestli jsou přítomny komplikace cukrovky, eventuálně jestli jsou omezení spolupráce ze strany pacienta, zda má podporu rodiny a podobně.

Důležité je pochopení odborného ošetřujího lékaře a domluva lékaře s pacientem na kompromisním řešení, které je schůdné pro pacienta i lékaře.

Proč se váš lékař a vy máte snažit o dosažení co nejlepších cílových hodnot kompenzace? Pochvalu zasluhujete, jestliže jste si tuto otázku již položili!

Důvodů je několik:
a) co nejoptimálnější přiblížení se výborným výsledkům odstraní potíže, které jste buď pociťovali anebo zjistíte, až když se vaše hodnoty upraví. Onemocnění cukrovkou může mít mnoho příznaků, buď typických pro cukrovku nebo společných pro více chorobných stavů:  např. žízeň, zvýšené močení, nutnost více pít tekutiny, únava, řezání nebo pálení při močení, problémy v sexuální oblasti, dvojité či rozostřené vidění a jiné.

b) co nejlepší kompenzace zabraňuje vzniku akutních komplikací – to jsou hlavně

– hypoglykémie = příliš nízká hladina krevního cukru přibližně pod 3,3 mmol/l,

– hyperglykémie = příliš vysoká hodnota krevního cukru většinou nad 13-15 mmol/l

3. Prevence a tedy zabránění vzniku komplikací cukrovky, pokud se vyskytnou, tak jejich léčba Vaším cílem by mělo být vůbec se těchto komplikací nedobrat, protože kvalita života s diabetickými komplikacemi je podstatně snížena i vzhledem k tomu, že léčba těchto komplikací je složitá a trvá mnoho týdnů a měsíců .

Trvale udržované hodnoty kompenzace zabraňují vzniku těchto komplikací:

– ischemické choroby srdeční včetně infartu myokardu, – cévní mozkové příhody s možným následkem ochrnutí, – onemocnění cév a nervů dolních končetin s možností ztráty části prstů či končetiny, – onemocnění ledvin končící léčbou na dialýze (umělé ledvině), – omezení vidění až úplné ztráty zraku atd.

Tento vztah mezi uspokojivou kompenzací a vznikem dlouhodobých diabetických kompenzací byl jednoznačně potvrzen mezinárodními několikaletými studiemi.

Je jednoznačně prokázáno, že čím lepší budete mít výsledky, tím bude lepší vaše kvalita života bez akutních i dlouhodobých komplikací a prodlouží se vám plnohodnotný život. Každý z nás má jinou představu štěstí, pro většinu je to určitá rovnováha mezi rodinou, prací a zdravím. Znám spoustu lidí i slavných a úspěšných s onemocněním cukrovkou, kteří jsou šťastní a žijí život naplno.