Jak recyklovat?

Přemýšlíte o tom že začnete recyklovat a nevíte co můžete a co ne? Význam recyklace je snad každému jasný. Šetří životní prostředí tím, že se použijí již použité suroviny.

Co recyklovat

Recyklovat lze tyto suroviny.

Papír

Papír se dá recyklovat skoro jakýkoliv. Například noviny, časopisy, knihy bez tvrdých obalů, sešity a různé papíry.

Nerecykluje mastný a špinavý papír, Tetrapak či alobal.

Recyklovaný papír se nepoužívá na balení jídel, využívá se například na sešity do školy. Při výrobě papíru se dnes používá až 50% recyklovaného.

Sklo

Sklo se recykluje tak, že ho nejprve vyčistí, poté ho rozdrtí pak následuje jeho roztavení a až poté se z recyklovaného skla vyrábějí nové láhve.

Recyklovat můžeme čisté láhve od alkoholu, ostatní sklenice a rozbité sklo. Nerecyklujte zrcátka, zářivky, žárovky či porcelán.

Plasty

Jeden z dalších odpadů, který se dá recyklovat, jsou plasty. Problém plastů je hlavně v tom, že zabírají mnoho místa na skládkách a při hoření znečišťují ovzduší.

Pokud recyklujeme plasty šetříme přírodní zdroje, protože plasty se vyrábějí z ropy, které je stále větší a větší nedostatek. Recyklují se zejména obaly na jídlo například plastové (PET) láhve. 

Bio odpad

Zbytky ovoce a zeleniny z rostlin, tráva a plevel ze zahrady se mohou použít do kompostu, čímž nahradí umělá hnojiva.

Nezapomeňte třídit odpad i doma nejen ve škole či na pracovišti, kde už je to běžné. Například odkládat, co se dá recyklovat bokem. Dnes už jsou na každém sídlišti koše na recyklovaný odpad.