Inzulin zachraňuje životy už 90 let

V roce 2023 to bude 100 let, co byla ve Frankfurtu nad Mohanem spuštěna průmyslová výroba inzulinu. Stalo se tak v továrně firmy Hoechst, přímého předchůdce dnešní společnosti Sanofi.

Dlouhá cesta plná inovací: od telecích slinivek k biotechnologiím

Vztah mezi slinivkou břišní a inzulinem byl objeven v roce 1889 von Meringem a Minkowskim jako nezbytný základ dalšího výzkumu. Inzulin je však objeven až za dlouhých třicet let, v roce 1921 Frederick Banting a Charles Best extrahují čistý inzulin z hovězího pankreatu (slinivky).

O rok později přechází v Kanadě výroba inzulinu z univerzitní půdy do továren. Klíčovým momentem je rok 1923, kdy se německé společnosti Hoechst podaří získat kanadskou licenci na výrobu inzulinu a výroba tohoto převratného léku se přesouvá do Frankfurtu nad Mohanem.

Začíná tak masová výroba léků, která umožní zachraňovat životy velkému množství pacientů a současně položí základy pro vznik novodobých farmaceutických společností. V roce 1923 také vyšla tiskem první reklama na inzulin Hoechst. 

Výroba inzulinu Hoechst, dnešního Sanofi, zůstala v německém Frankfurtu dosud zachována, u břehu řeky Mohan se rozkládá Insulin City, supermoderní komplex připomínající „město ve městě.“ Začátky výroby inzulinu připomínaly spíše řeznický provoz: manuálně se zpracovávaly chlazené slinivky jatečních zvířat, které byly postupně, díky stále se zvyšující potávce, sváženy do Německa i z USA a Ruska.

Výroba se nicméně stále zdokonaluje a Hoechst jako první na světě přechází v roce 1936 na čistší a pacienty lépe snášený krystalický inzulin. V roce 1976 Hoechst pomocí enzymatického štěpení poprvé vyrábí humánní inzulin a v devadesátých letech přechází na biotechnologickou výrobu, která je rychlejší a šetrnější k životnímu prostředí.

Po 76ti letech tak nejsou k výrobě nutné slinivky zvířat a inzulin se vyrábí rekombinantní technologií z hluboce zmrazených geneticky modifikovaných bakterií E. coli. Další pokroky už pamatují všichni: v roce 2000 byl uveden první dlouhodobě působící inzulinový analog a v roce 2004 rychle působící inzulinový analog.

Zajímavé je připomenout i to, že první experimenty s inzulinovou pumpou a inzulinovými pery sahají do 80. let 20. století a v roce 1984 to byla opět firma Hoechst, která vyvinula, ve spolupráci s firmou Disetronic, tehdy nejmenší inzulinovou pumpu.

První pacient s inzulinem

Průběhu diabetu až k jeho neodvratně fatálnímu konci dlouho lékaři jen bezmocně přihlíželi. Prvnímu lidskému pacientovi se totiž dalo účinně pomoci až v roce 1922. Dramaticky, ale věrně diabetes popsal v prvním století n.l. řecký lékař Aretaios z Kappadokie jako „podivuhodnou, vleklou nemoc, která vzniká dlouho, ale nemocný žije jen krátce.

Smrt je rychlá, život je ohavný a plný bolesti, žízeň neuhasitelná.“ V Torontu v lednu 1922 na diabetes umíral 14letý chlapec Leonard Thompson, u něhož nemoc propukla před dvěma lety. Tehdy běžná léčba hladovkou nebyla pochopitelně účinná. Lékaři Leonardovi injekčně podali pankreatický extrakt, který však neměl výraznější účinek a pacient dostal alergickou reakci.

Lékaři přesto tušili, že se ubírají správným směrem a extrakt začali vytrvale zdokonalovat. Druhá, již přečištěná dávka tzv. isletinu měla výrazný efekt a chlapec se začal rychle zotavovat. Tento moment je dodnes považován za jeden z nejpřevratnějších v dějinách medicíny a otevřel cestu k život zachraňujícímu inzulinu pro další a další pacienty.