Hypoglykemie je nebezpečná v každém věku

Hypoglykemie byla dlouho překážkou těsné kompenzace diabetu. V posledních letech však výskyt těžkých hypoglykemií klesá a již neplatí, že s nižším glykovaným hemoglobinem stoupají těžké hypoglykemie. Ty jsou spíše než s dobrou kompenzací spojeny s chaotickou glykemickou kontrolou.

Nyní byla sjednocena definice lehké hypoglykemie a pro klinické studie je stanovena jednotná hranice 3,0 mmol/l. Definice těžké hypoglykemie zůstává stejná a liší se u dětské a dospělé populace. Většina dětí totiž při hypoglykemii vyžaduje pomoc druhé osoby, proto u nich za těžkou příhodu je považována až porucha vědomí. 

U diabetu 2. typu roste riziko těžké hypoglykemie s délkou léčby inzulinem a zvyšuje se také při intenzifikaci inzulinového režimu. Nebezpečná je hypoglykemie u starších pacientů, kteří jsou léčeni takzvanou sulfonylureou. U seniorů se hypoglykemie projevují atypicky poruchou rovnováhy, zmateností či pádem.

Hypoglykemie ovlivňuje též mozek – u dětí je hypoglykemie spojena s nižším IQ, u seniorů předznamenává poruchu rozumových funkcí. Nejodolnější se zdá být mozek adolescentů, kteří opakované lehké hypoglykemie zpravidla dobře snášejí. V každém věku je riziková hypoglykemie noční, kterou pomáhá odhalit kontinuální monitorace glykemie (senzor).