Bariatrická chirurgie a diabetes

Minimálně polovina pacientů s diabetem 2. typu je obézních a většina trpí nadváhou. Bylo zjištěno, že u diabetiků s body-mass indexem aspoň 35 vede bariatrický výkon až v 56 % případů k významnému snížení hmotnosti, v 62 % k vymizení vysokého krevního tlaku a u většiny také zlepšení nebo vymizení diabetu 2. typu. Bariatrický výkon také upravuje hodnoty krevních tuků. 

Problematika bariatrické chirurgie v léčbě metabolických onemocnění se už několik let těší velké pozornosti odborníků i samotných pacientů. První bariatrická operace byla provedena už v roce 1963 a do dějin této metody se významně zapsali i čeští lékaři: o 30 let později, v roce 1993, provedli jako první na světě laparoskopickou bandáž žaludku M. Pešková a M. Fried.

Původně si lékaři od bariatrie slibovali zhubnutí obézních pacientů: ukázalo se však, že řada věcí spolu souvisí a nemocní, kteří pomocí operace zhubli, měli lepší také další parametry jako krevní tlak, cukrovka, cholesterol.

Bariatrická operace tedy dokáže vyladit “rozladěný” metabolismus tak, že nakonec významně snižuje riziko, že pacient zemře na choroby srdce a cév. I proto se někdy místo termínu “bariatrická” používá novější termín “metabolická” chirurgie.

Sama o sobě je bariatrická chirurgie považována za bezpečný způsob léčby tam, kde jiné možnosti selhávají. Metod operace je více a ukazuje se, že použité metody mají různý vliv na “vymizení” diabetu 2. typu. Nejúčinnější metodou je v tomto směru tzv. biliopankreatická diverze, která omezuje vstřebávání živin v horní části tenkého střeva.

Ukazuje se však, že účinnost bariatrické chirurgie na diabetes klesá s časem: například švédská studie SOS potvrdila, že ještě v druhém roce po operaci bylo bez diabetu 72 % osob, po deseti letech se toto číslo snižilo na 36 %.

Bariatrická chirurgie je v současnosti určena pacientům s těžší obezitou, tedy BMI nad 35, dá se ale očekávat, že se indikační kritéria budou postupně změkčovat a na operaci “dosáhnou” i méně obézní jedinci nebo osoby starší 60 let, pokud pro ně bude bariatrický výkon jinak přínosem pro jejich zdravotní stav nebo kvalitu života.

Celkově není bariatrická chirurgie v Česku ještě příliš rozšířená. Čeští odborníci vidí více příčin na straně lékařů: důvěra lékařů v bariatrickou chirurgii ještě obecně není optimální a jsou zřejmé i rozdíly v povědomí o této léčbě mezi jednotlivými odbornými specializacemi. Roli ale může hrát i horší dostupnost metody v jednotlivých regionech (ne všude jsou totiž specializovaná centra, kde se může léčba provádět). 

Jak bariatrická (či také metabolická) chirurgie funguje?

Protože k vyléčení diabetu po operaci často dochází dříve, než nastane významný pokles tělesné hmotnosti, nesouvisí zřejmě úprava metabolismu cukru se zhubnutím. Nejvíce se hovoří o vlivu operace na stimulaci hormonů inkretinů, na změnu střevní mikroflóry nebo na změnu metabolismu žlučových kyselin.

Metod bariatrické chirurgie je řada. Mohou se týkat omezení kapacity žaludku (tzv. bandáž žaludku znamená, že se laparoskopicky zavede škrticí kroužek na horní část žaludku, jinou možností je laparoskopické zúžení žaludku – to lze provádět i pomocí “zavinutí” žaludku bez nutnosti nevratného odříznutí jeho části, provádějí se i tzv. bypassy, kdy se část žaludku obejde a trávení se napojí o kus dál na tenké střevo).

Tyto postupy vedou k především k tomu, že pacient sní méně potravy a zhubne. Jinými metodami je vyřazení části tenkého střeva z procesu trávení, příkladem operace je duodeno-jejunální sleeve. Při této operaci se do příslušné části střeva zavede polyethylenový rukáv o délce asi 50 až 60 centimetrů, a to na přibližně jeden rok, pak se opět vyjme.

Právě tyto metody se především podílejí na zlepšení diabetu. Prof. MUDr. Martina Haluzík, DrSc. z III. interní kliniky VFN v Praze, představil na letošním odborném diabetologickém kongresu v Luhačovicích výsledky sledování pacientů, který byl zaveden právě “rukáv.”

Byl sledován vliv operace na tělesnou hmotnost, metabolickou kompenzaci a hormonální parametry u obézních diabetiků 2. typu. Lékaři srovnávali stav pacientů před operací a tři měsíce po vynětí “rukávu.” Zjistili, že v době, kdy je “rukáv” zaveden, je dosahováno velmi dobrých účinků na kompenzaci diabetu i hmotnost.

V intervalu do tří měsíců od vyjmutí “rukávu” ale účinky postupně mizejí: nelze tedy předpokládat dlouhodobý efekt výkonu. To je určité zklamání, na druhou stranu efekt léčby v době přítomnosti “rukávu” ve střevě je významný, nemocní navíc zhubli o deset a více kilogramů.

Řada odborníků se navíc domnívá, že oddálit diabetes u obtížně farmakologicky léčitelného a obézního pacienta byť jen o několik let je přínosem, zvláště když má bariatrická chirurgie celou řadu dalších pozitivních účinků na organismus.