Fond ohrožených dětí

Fond ohrožených dětí, lidově zvaný Klokánek, je česká nevládní nezisková organizace na pomoc týraným, zanedbávaným, zneužívaným, opuštěným nebo jinak sociálně ohroženým dětem. Vznikla roku 1990 z iniciativy pěstounů a osvojitelů dětí.

Fond ohrožených dětí každoročně pořádá o Vánocích a k Mezinárodnímu dni dětí celonárodní dobročinnou sbírku, jejíž výtěžek je pak věnován na bezúročné půjčky na zlepšení bytových podmínek velkých pěstounských rodin a nevratné příspěvky na výživu dětí v případech, kdy byly jejich pěstounům zastaveny sociální dávky z důvodu slovenského občanství přijatého dítěte.

Část prostředků putuje rovněž do sítě regionálních poboček, které tak mohly řešit už téměř 54 tisíc případů ohrožených dětí přímo v terénu. Dále sbírka posloužila k vybudování azylových domů pro rodiny s dětmi a na vytvoření Klokánků pro přechodnou rodinnou péči.

V roce 2013 bohužel vstoupila v platnost novela zákona o sociálně právně ochraně dětí, která je pro Klokánky likvidační. Od té doby je FOD díky podpoře veřejnosti schopen provozovat už jen 15 dětských Klokánků.