Horská služba

Horská služba České republiky provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných. K jejím povinnostem patří také provoz záchranných a ohlašovacích stanic nebo instalace a údržba výstražných a informačních zařízení.

Pracovníci Horské služby rovněž vytváří podmínky pro zajištění bezpečnosti návštěvníků a informují veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách.

Dále hlídkují na hřebenech a sjezdových tratích a provádí lavinová pozorování. Organizace dbá i na přípravu a školení svých členů a spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

Činnost Horské služby České republiky je financována dotacemi z Ministerstva pro místní rozvoj a příslušných krajů.