Nadace Terezy Maxové dětem

Posláním Nadace Terezy Maxové je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině. Patronka a zakladatelka nadace, bývalá modelka Tereza Maxová, pomáhá opuštěným dětem již od roku 1997, kdy začala se svou charitativní činností.

Celou myšlenku rozpoutala její návštěva kojeneckého ústavu. Díky své odhodlanosti a touze pomáhat osamělým dětem vytvořila nadaci, v níž se soustředí na prevenci, podporu náhradního rodičovství i kompenzaci nedostatků ústavní výchovy.

Součástí podpory jsou například terénní práce, asistenční a konzultační služby i terapie snažící se o změnu systému.

Děti vyrůstající v kojeneckých ústavech a dětských domovech potřebují kvalitní vzdělání i všestranný rozvoj. Proto nadace usiluje o jejich rovné příležitosti k zapojení do běžného života.