Světový úklid oceánů a řek

Úklid pevniny je jedna věc, to pro společnost není složité, chodit a sbírat odpadky. Jenže kdo uklidí řeky a oceány?

Vodní část naší planety se potýká se stejným množstvím odpadů, které najdeme na pevnině. Ovšem uklidit vodu je pro lidstvo poměrně složitá záležitost. V oceánech se pohybují obrovské ostrovy plovoucího odpadu, nicméně odvézt takovou hromadu odpadů pryč je překvapivě složité. 

Tímto problémem se dlouhodobě zabývá společnost The Ocean Clean Up, která organizuje největší úklidy oceánů a řek v historii lidstva. A jak to dělá? 

V oceánech se pohybuje obrovská plovoucí bariéra, která je do tvaru U a sbírá odpady, které pak odveze pryč loď označovaná jako Extractor.

Plovoucí bariéry nejsou poháněné žádnou energií, využívá proudů, vln a větru, aby se pohybovaly. Solární energii využívá k napájení jejího bezpečnostního systému.

V čem je to tak geniální? Bariéra se chová stejně jako plovoucí odpad. Síť, která sahá několik metrů do hloubky, zachytává i malé plasty. Díky svojí flexibilní konstrukci plně kopíruje vlny a nestane se tak, že by se potopila. Tato oceánová uklízečka se jmenuje Systém 001.

Mnohé napadne, že plovoucí bariéra by mohla být nebezpečná. I na toto její konstruktéři mysleli. Bariéra má pět způsobů, jak upozornit lodě, že se nacházejí v její blízkosti. Každých 5 dnů vysílá navigační signál, každé tři minuty vysílá a/s signál.

Pokud se plavidlo přiblíží už příliš, System 001 vyšle varovný signál. Pokud se i přesto loď stále přibližuje, System 001 rozsvítí antikolizní majáky. 

Střet s plovoucí bariérou se však nepředpokládá. Když společnost vypustí plovoucí uklízecí systém na oceán, jsou o tom informovány všechny možné autority, které pak předávají informace loďařským společnostem. Bariéra je také vybavená GPS lokátorem, díky kterému ji mohou příslušné orgány sledovat a loděmi se jí vyhýbat. 

Kvůli tomu, že System 001 kopíruje oceánské proudy a chová se zcela přirozeně, zde vyvstala další otázka, a tou byl přirozený ekosystém a život v oceánech.

Společnost dlouhých 116 dnů prováděla monitoring oblastí, kam chtěla tyto bariéry vypustit, aby nijak neohrozila přirozenou migraci velryb a dalších velkých mořských savců a hejn ryb. 

The Ocean Clean Up se nesoustředí pouze na oceány. Velkým problém jsou řeky, které se také potýkají na své malé rozloze s velkým znečištěním. A spoustu odpadů v oceánech je z řek.

Vyvinuli proto loď, které se říká The Incerceptor. Byla představena 26. 10. 2019 v Nizozemsku. Loď má před sebou stejný typ bariéry, ze které je vyroben System 001, s tím rozdílem, že tato zábrana je poháněná lodí.

The Interceptor sbírá odpadky na pás, kde je rovnou třídí do kontejnerů. Dokáže posbírat 50m3 odpadů. Když se naplní, tak se sám zastaví a pošle SMS zprávu příslušné organizaci, která přijede a odpady odveze do recyklačního střediska. Loď není poháněná žádným palivem. Využívá ke svému pohybu solární energii.